- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

2017 03 Lubuskie Aktualnosci Rolnicze marzec

 

Spis treści

Najważniejszy temat
Czy można wypalać roślinność na łąkach              
i pastwiskach?

Rolniczy świat

AGROMILKA - marka przyjazna rolnikom          

- art. sponsorowany

ARiMR

Rolniku nie przegap! Ruszają nabory!      

SIR
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich

W polu i gospodarstwie
Jeszcze o grypie ptasiej                                        
Ochrona chlewni przed ASF                                
Bydło mięsne - budowa stada - cz. I                    
Soja w pigułce
Najważniejsze chwasty zbóż                                  
Zaopatrzenie w dobry materiał                              
do uprawy ziemniaków
Lista Odmian Zalecanych do uprawy                    
Idzie wiosna - co dalej ze zbożami ozimymi?      

Mechanizacja
Kalibracja opryskiwacza          

Ekologia
Finansowanie inwestycji proekologicznych        
„Nasze” powietrze                                                
Magia Drzew - Klon

W moim ogrodzie
Czas na rozsady
Kalendarz biodynamiczny na kwiecień

Gospodarstwo domowe
Mój super doktor Koń                                          
KGW Glisno - kobiety z pozytywną energią  

Prawo w rolnictwie
W odpowiedzi na pytania czytelników

Z życia LODR
Szkolenia                                                              
Meteo-wiadomości      

Informacje
KONKURS                                                                              
Nabory do szkół rolniczych                                                

                                        
Rozrywka
Krzyżówka nr 3  

Informacje rynkowe i ogłoszenia