- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Kasprzak-Dąbrowska

zielone gospodarstwa opiekuncze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze poszukuje chętnych do prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego.

Od kandydatów oczekujemy:

  • posiadania gospodarstwa na terenach wiejskich,
  • chęci świadczenia usług opiekuńczych i agroterapii dla grupy osób starszych,
  • niepełnosprawnych, które będą przebywać w gospodarstwie do 8 godzin dziennie.

Oferujemy:

  • kurs opiekuna osób starszych/niepełnosprawnych,
  • finansowanie gospodarstwa opiekuńczego przez 12 miesięcy,
  • udział w innowacyjnym projekcie mającym na celu rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Termin: 10 czerwca 2022 r. godz. 13:00

https://platformazakupowa.pl/transakcja/621802