- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Tadeusz Matyka
Kategoria:

lodr bez ta

21 kwietnia 2021r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza dwoma nowymi elementami. Pierwszy z nich to konieczność ogrodzenia minimum tych budynków, w których utrzymywane są świnie oraz przechowywana jest pasza i ściółka. Kolejnym obligatoryjnym wymogiem będzie posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Plan ten zawiera znane już wymagania jak np. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich oraz nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą - budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz na strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Służby weterynaryjne przygotują wytyczne oraz wzory dokumentów, które będą pomocne we wdrażaniu nowych norm w szczególności dla mniejszych hodowców świń jak i lekarzy weterynarii. Obecnie w celu zachowania gwarancji bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją rozporządzenia Komisji. Jak wynika z wytycznych GLW nowe przepisy będą egzekwowane od 31 października 2021 r.

GLW podkreśla, że nowe przepisy wprowadzają także kilka ułatwień w zakresie możliwości przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, pod warunkiem spełnienia wymagań weterynaryjnych.

Do najważniejszych zmian należą:

  • rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
  • brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,
  • w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.

W załączniku wytyczne GLW dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z załącznikiem II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021.

Opracował: Tadeusz Matyka LODR Oddział Lubniewice

Źródło: materiały GIW

Tutaj do pobrania załącznik.