- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Krzysztof Roślik
Kategoria:

pzlow

 Myśliwi na polach.

Tylko w kwietniu ponad 100 tysięcy wyjść myśliwych na pola

Myśliwi po procesie wydzierżawiania obwodów ruszyli chronić uprawy przed dzikami.

Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dotyczące aktywności myśliwych w związku z ochroną upraw przed dzikami oraz walki z ASF.

W miesiącu kwietniu stwierdzono 52 upadki dzików, odstrzelono ponad 11 tysięcy dzików, w tym ponad 2600 z tytułu odstrzału sanitarnego. Odnotowano łącznie ponad 100 tysięcy wyjść w łowisko, z czego przytłaczająca większość związana była z ochroną upraw.

Jednocześnie w miesiącu kwietniu stwierdzono szkody od zwierzyny na łącznej powierzchni 1318 hektarów i wypłacono za szkody niemal 1,4 mln złotych.

Poniesione szacunkowe koszty w związku z wykonywaniem polowania w miesiącu kwietniu

Przyjmując uśrednioną cenę naboju w granicach 15 złotych, myśliwi wydali na amunicję w celu redukcji populacji dzików i odstrzałów sanitarnych ponad 160 tys. złotych oraz poświęcili czas o wartości szacunkowej ponad 12 milionów złotych, przyjmując, że jedno polowanie zajmuje średnio około 4 godzin, a roboczogodzina ustalona została umownie na kwotę 30 złotych brutto.

W kalkulacji nie ujęto amortyzacji użytkowanego sprzętu oraz kosztów dojazdu łowiska.

Informacja przekazana przez ZG PZŁ


Polski Związek Łowiecki
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
www.pzlow.pl