- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

W dniu 18.12.2019 pracownicy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestniczyli w dwóch naradach gminnych zespołu zarządzania kryzysowego. Pierwsze spotkanie miało miejsce o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, drugie o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Niegosławicach. Przedstawiciele gmin zaprosili na spotkania powiatowego lekarza weterynarii Panią Monikę Świcę-Zielonka W posiedzeniach udział brali rolnicy, sołtysi, przedstawiciele nadleśnictw, członkowie kół łowieckich oraz pracownicy LODR: Krzysztof Roślik, Piotr Szymczak, Krystyna Opiła oraz Paweł Strawa. Podczas posiedzeń poruszono następujące tematy:

 • zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych,
 • procedury powiadamiania w przypadku znalezienia padłego dzika lub świni
 • systemy ostrzegania ludności o zagrożeniach w przypadku pojawienia się ASF,
 • skala hodowli świń w poszczególnych sołectwach, rozpoznanie przypadków hodowli niezgłoszonych oraz nielegalnych,
 • zasady przemieszczania trzody chlewnej w strefie żółtej, czerwonej

Na posiedzeniach przekazano również ulotki oraz materiały informacyjne odnośnie wirusa ASF, zasad bioasekuracji oraz nakazów i zakazów związanych z wyznaczeniem stref: żółtej i czerwonej. Spotkanie miało na celu jak najszersze przekazanie informacji o sytuacji związanej z wystąpienie ognisk ASF na terenie gmin powiatu żagańskiego.

Materiały dotyczące zapobiegana ASF przygotowane przez LODR i LIR

 • ASF_Szprotawa_2019_1_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_2_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_3_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_4_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_5_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_6_2019
 • ASF_Szprotawa_2019_7_2019