- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

LUW 2019

17 października 2017 roku Wojewoda Lubuski powołał Zespół ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej afrykańskiego pomoru świń oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno-stabilizacyjnych.

Do Zadań zespołu należy w szczególności monitorowanie i analizowanie bieżącej sytuacji w obszarze rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz opracowywanie propozycji działań niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych, związanych z występowaniem ASF. Dwuletnia praca Zespołu przygotowała służby, inspekcje i samorządy do walki z wirusem, którego obecność ujawniono w województwie lubuskim w listopadzie br.

Obok bieżącej walki z ASF, Zespół przygotowuje się także do planowanych od dawna ćwiczeń w dziedzinie jego zwalczania, które odbędą się w 2020 roku.  Przygotowania te były głównym tematem posiedzenia, na które zaproszono również przedstawicieli z sektora utylizacyjnego.

ASF w Lubuskiem  

  • 14 listopada 2019 roku w Powiecie Wschowskim potwierdzono pierwszy przypadek ASF-u.
  • 15 listopada 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozporządzeniem wojewody została określona czerwona strefa skażenia i żółta strefa zagrożona.
  • W obu strefach obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
  • 18 listopada strefa czerwona została ogrodzona 36 km płotem.
  • Granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego została rozgrodzona 78 km płotu.
  • Na dzień 2.12.19 wystąpienie wirusa potwierdzono u ponad 31 znalezionych dzików.
  • Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.
  • Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

04grud

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki