- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

LUW 2019

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie dot. podsumowania dotychczas prowadzonych działań w zakresie zwalczania wirusa ASF na terenie województwa lubuskiego oraz przedstawienie propozycji dalszych działań.

Obecnie walka z ASF odbywa się na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.

Krótko o ASF

 • 14 listopada 2019 roku w Powiecie Wschowskim potwierdzono pierwszy przypadek ASF-u.
 • 15 listopada 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozporządzeniem wojewody została określona czerwona strefa skażenia i żółta strefa zagrożona.
 • W obu strefach obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
 • 18 listopada strefa czerwona została ogrodzona 36 km płotem.
 • Granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego została rozgrodzona 78 km płotu.
 • Na dzień 18.12.2019 r. wystąpienie wirusa potwierdzono u ponad 76 znalezionych dzików.
 • W najbliższych dniach odbędzie się odstrzał sanitarny dzików.
 • Wojewoda Lubuski wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji w monitorowaniu zagrożeń.
 • Wojewoda Lubuski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o zamknięcie przejść dla zwierząt na drogach A2 i S3.
 • Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.
 • Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

19grud

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki