- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

LUW 2019

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji oraz zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć w związku z wystąpieniem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików w województwie lubuskim. Na posiedzeniu określono również zadania na najbliższy czas dla wszystkich współdziałających służb.

W posiedzeniu Zespołu, pierwszy raz po objęciu funkcji wojewody, uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. W czasie wystąpienia wojewoda podkreślił, że wszystkie służby są zobowiązane do działania i podejmowania współpracy by walczyć z wirusem ASF-u na terenie województwa.

- Działania muszą być spójne i jak najszybciej doprowadzić do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa – podkreślał wojewoda.

Krótko o ASF

14 listopada 2019 roku w Powiecie Wschowskim potwierdzono pierwszy przypadek ASF-u. 15 listopada 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozporządzeniem wojewody została określona czerwona strefa skażenia i żółta strefa zagrożona. W obu strefach obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

20stycz

 

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki