- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

LUW 2019

Wojewoda Władysław Dajczak uczestniczył w wideokonferencji z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera. Omówiono realizację zapisów ustawy o zwalczaniu ASF.

W wideokonferencji zorganizowanej przez MSWiA uczestniczyli wojewodowie, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rozmawiano o sytuacji związanej ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń oraz wejściem w życie specustawy nakładającej na administrację zespoloną określone zadania, które mają na celu powstrzymanie rozpowszechniania się wirusa ASF.

 24stycz

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki