- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

 lir

 

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku kolejny raz o ASF obradowało Lubuskie Forum Rolnicze.

Na zaproszenie organizatora w spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Dłubek dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Artur Wójtowicz z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Zofia Batorczak Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a także przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Ponieważ dominującym tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w woj. lubuskim wywołana przez Afrykański Pomów Świń, Władysław Piasecki przewodniczący LFR o jej przedstawienie poprosił Zofię Batorczak. Dyrektor WIW omówiła m.in. miejsca znalezienia padłych dzików i dotychczasową liczbę przypadków wystąpienia wirusa ASF. W akcjach poszukiwawczych uczestniczą leśnicy, wojsko, członkowie OSP, myśliwi. W tym miejscu podkreśliła bardzo duże zaangażowanie Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze ze szczególnym uwzględnieniem osoby Jacka Banaszka Łowczego Okręgowego. Nawiązana została także współpraca z policją, która o zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem dzika na bieżąco powiadamia weterynarię.

Strategiczną decyzją dla województwa lubuskiego, na wydanie której wszyscy czekamy, może się okazać zgoda ministra infrastruktury na zablokowanie przejść dla zwierząt na S3, A2 i S18, które stałyby się naturalnymi granicami. W chwili obecnej problemem jest brak odpowiedniej ilości chłodni, w której odstrzelone dziki mogłyby być przechowywane do czasu uzyskania wyników badań. Wyjściem z tej sytuacji byłaby utylizacja odstrzelonych dzików, po wcześniejszym pobraniu próbek do badania, bez dalszego przechowywania tusz. Choć w odczuciu wielu, jest to marnowanie zdrowego mięsa, to z pewnością przyspieszyłoby to redukcję populacji dzika, a tym samym dalsze rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Należy także pamiętać, iż wykrycie wirusa u jednego dzika, spośród dziesiątek innych znajdujących się w chłodni, skutkuje utylizacją wszystkich pozostałych.

Rolnicy zgłaszali problem ze sprzedażą trzody chlewnej ze strefy czerwonej, w jakiej znalazły się ich gospodarstwa. Zofia Batorczak podkreśliła, że problemem nie jest brak zgody na wywiezienie ze strefy czerwonej, bo takowe są wystawiane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, ale odbiór świń, który niejednokrotnie blokuje weterynaria spoza strefy. Niestety jako Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie ma wpływu na decyzję lekarzy weterynarii z innych województw.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, iż w tej kwestii potrzebna jest solidarność, gdyż każdy rolnik z innego powiatu może znaleźć się w takiej sytuacji. Problem ASF dotyczy całego kraju i wszystkich hodowców. Jeśli wirus ASF przedostanie się do dużej chlewni, będzie to tragedia nie tylko dla gospodarza, ale i wielu rodzin, których członkowie są w niej zatrudnieni. Dlatego tak ważne jest informowanie i edukowanie społeczeństwa o konsekwencjach występowania wirusa ASF, które dotykają nas wszystkich oraz nacisk na skuteczną walkę z ASF poprzez rzetelne i uczciwe stosowanie bioasekuracji.

Zofia Batorczak na pytanie, czy istnieje możliwość grupowej sprzedaży świń, przy wykorzystaniu jednego transportu, odpowiedziała, że jest to możliwe, z zaznaczeniem by dany transport nie wjeżdżał na teren gospodarstwa. Jest to ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo całego transportu jak i na bezpieczeństwo gospodarstw. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy zauważyli, iż zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa ASF mogą być duże obszary nieużytkowane rolniczo, jak np. sąsiadujący z woj. lubuskim, a będący w obszarze województwa dolnośląskiego Przemkowski Park Krajobrazowy, gdzie z pewnością populacja dzika jest bardzo liczebna.

Na zakończenie spotkania, członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego ustalili wspólne stanowisko, jakie zostanie skierowane do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.

W pismach złożona została deklaracja współpracy samorządu rolniczego w celu podjęcia wspólnych działań w zakresie zwalczania ASF oraz przekazane zostały uwagi i spostrzeżenia wynikające z doświadczeń ostatnich dni. W piśmie kierowanym do Premiera zawarta została także propozycja, aby w celu poprawy koordynacji działań resortów rolnictwa i infrastruktury spraw wewnętrznych, ochrony środowiska, finansów oraz podniesienia skuteczności działań w zakresie zwalczania ASF, Premier Mateusz Morawiecki przejął rolę koordynatora prac zespołu ds. zwalczania ASF w naszym kraju.
06grud
A. Jędrzejko
Źródło: Lubuska Izba Rolnicza