- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja opracowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Relacja z przeprowadzonych przez Zespół SIR w dniu 25 czerwca 2020 r. warsztatów polowych w Złotniku w ramach operacji pn.: Innowacyjne metody produkcji roślinnej w ramach organizowanych "Dni Pola" w Złotniku.

Cel operacji  Sieciowanie partnerów zainteresowanych innowacjami w produkcji roślinnej oraz nowatorskimi technologiami stosowanymi w uprawie, w tym m.in. wykorzystaniem dronów w rolnictwie. Uczestnicy operacji mieli okazję nawiązania wzajemnych kontaktów, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy partnerami będącymi zainteresowanymi założeniem Grupy Operacyjnej EPI w ramach działania "Współpraca" w obszarze postępu technologii uprawy, ochrony roślin, nawożenia oraz nawadniania, a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Celem operacji było upowszechnianie i propagowanie innowacji w produkcji roślinnej.
Grupa docelowa Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy, doradcy i specjaliści rolniczy, potencjalni członkowie Grup Operacyjnych z województwa lubuskiego.

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. w miejscowości Złotnik w powiecie żarskim pod przewodnictwem Z-cy Dyrektora LODR w Kalsku Pana Romana Frankowskiego odbyły się warsztaty polowe dla rolników, potencjalnych partnerów grup operacyjnych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców i specjalistów LODR w Kalsku.

Wydarzenie pod nazwą „Dni Pola” było bezpośrednią demonstracją różnorodnej gamy gatunków roślin uprawnych połączonej z przekazem fachowej wiedzy w zakresie innowacyjnej produkcji roślinnej. Na polach uprawnych zaprezentowany został potencjał hodowlany różnych gatunków roślin uprawnych naszych rolników oraz innowacje w obszarze technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin i nawadniania w połączeniu z wykorzystaniem nowatorskiej technologii (zastosowanie dronów). Wydarzenie miało charakter typowo polowy, gdzie praktycy – rolnicy oraz doradcy mogli zaobserwować w warunkach rzeczywistych uprawy wielogatunkowych roślin.

Każdy z uczestników otrzymał przygotowane przez właścicieli upraw karty informacyjne, w których były zamieszczone informacje o danej roślinie: jaki był przedplon, odmiana, stopień kwalifikacji materiału siewnego, termin i ilość wysiewu, nawożenie oraz zastosowane środki ochrony roślin. Jeden z gospodarzy – pan Kazimierz Ostrowski zaprezentował plantacje nasienne pszenżyta (odmiana Probus), pszenicy (odmiana Torpeda) oraz jęczmienia jarego. Rolnicy byli pod wrażeniem plantacji pszenżyta ozimego, szczególnie jego wyrównaniem oraz długością kłosa. Ponadto, w gospodarstwie rolnym pana Kazimierza Ostrowskiego uprawiane są cztery odmiany ziemniaków w tym m.in. Vineta i Denar. Z ciekawszych roślin, mało popularnych w uprawie w Polsce zauważonych przez rolników podczas „Dni Pola” była plantacja lnu oleistego (odmiana Serenada, Bingo) w Złotniku, gdzie także prowadzi się plantację nasienną niniejszej rośliny.

Kolejny postęp hodowlany roślin uprawnych podczas demonstracji polowych uczestnicy mogli zaobserwować na terenie gospodarstwa pana Sławomira Maślanki.

Na uwagę zasługiwały uprawy pszenicy (odmiana Apostel, Julius, Himalaja), żyta hybrydowego (odmiana Daniello, Tur), roślin strączkowych grubonasiennych (bobowate) – bobik, groch (odmiana Astronauta, Batuta, Mecenas) oraz soi (odmiana Majka, Maja, Aligator). Pan Sławomir Maślanka oraz pan Kazimierz Ostrowski są osobami, które mocno angażują się w swoją pracę w gospodarstwach rolnych, posiadają dużą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie produkcji roślinnej, a także są członkami w zarządzie Grupy Producentów Rolnych „Żarski len”. Panowie bardzo chętnie odpowiadali i dzielili się wiedzą z zakresu prowadzenia swoich gospodarstw.

W ramach operacji zostały zaprezentowane przez Zespół SIR uregulowania prawne w zakresie mechanizmu wsparcia finansowego przy ubieganiu się o pomoc w ramach działania „Współpraca” przez potencjalnie tworzące się Grupy Operacyjne EPI.

Wzbogaceniem operacji podczas warsztatów polowych był pokaz z wykorzystaniem nowatorskiej technologii zastosowania drona przedstawionej przez podmiot IGRONE z Zielonej Góry. Pan Damian Siusta oraz Nowakowski zaprezentowali pokaz drona i omówili możliwości zastosowania tego urządzenia w rolnictwie. Wskazali na wykorzystanie drona w rolnictwie, które umożliwia obecnie wiele zastosowań m. in. wykorzystanie urządzenia do oprysków pól. W przypadku danego areału poleca się stosować oprysk, który musi zostać wykonany jedynie na wydzielonej części pola - tu właśnie precyzja drona znajdzie najlepsze zastosowanie – mówili przedstawiciele firmy z Zielonej Góry. Obloty dronami mogą być wykonywane w celu m.in. monitorowania pól uprawnych, odstraszania zwierząt, pomiaru pól i działek rolnych, obrazowania stanu upraw kamerą multispektralną, czy monitorowania postępów prac rolniczych. Najistotniejszym elementem efektywnego wykorzystania danych z dronów jest odpowiednia ich interpretacja i przetworzenie wyników na informacje pomocne rolnikowi.

W ramach „Dni Pola” uczestnicy mieli możliwość wysłuchać również prelekcji partnerów SIR - przedstawicieli Kopalni Węgla Brunatnego z Sieniawy, którzy wskazali zastosowanie innowacyjnego produktu (florahumusu) w uprawach roślin. Wykorzystanie wskazanego innowacyjnego i naturalnego produktu w rolnictwie daje przede wszystkim efekty w postaci podnoszenia żyzności gleby, a tym samym zwiększenie produkcji, połączonej ze zwiększoną zawartością substancji odżywczych w roślinach.

Przedmiotowe warsztaty polowe cieszyły się dużym zainteresowaniem – udział prawie 100 uczestników – dając potwierdzenie zasadności organizacji takiej formy operacji – warsztatów polowych. W związku z powyższym, chcielibyśmy zapewnić wszystkich zainteresowanych o kontynuacji przedmiotowej formy i organizacji „Dni Pola” w roku następnym.

Szczególne podziękowania kierujemy dla pana Kazimierza Ostrowskiego i pana Sławomira Maślanki za zaangażowanie i udostępnienie swoich pól uczestnikom warsztatów podczas „Dni Pola” w Złotniku oraz bogaty przekaz wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej produkcji roślinnej, życząc tym samym bogatych plonów oraz wielu osiągnięć w prowadzonych gospodarstwach!

Na podstawie zrealizowanej operacji pn.: „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w ramach organizowanych "Dni Pola" w Złotniku” został udostępniony film.

Serdecznie Zapraszamy do oglądnięcia filmu!

 

 

Galeria:

 • IMG_0390
 • IMG_0453
 • IMG_0471
 • IMG_0474
 • IMG_0476
 • IMG_0508
 • IMG_0573
 • IMG_0584
 • IMG_0594
 • IMG_0628
 • IMG_0634
 • IMG_0652
 • IMG_0667
 • IMG_0673
 • IMG_0680
 • IMG_0682
 • IMG_0707
 • IMG_0713
 • IMG_0733
 • IMG_0737
 • IMG_0754