- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

zaprasza rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw ekologicznych, specjalistów LODR oraz przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z województwa lubuskiego do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn.:

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich pszczelarzy

Termin wyjazdu studyjnego: 5 – 9 lipca 2021 r. (poniedziałek – piątek)

 

1Wyjazd studyjny ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników z województwa lubuskiego w zakresie innowacji w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji lubelskich ziół, zarządzania produkcją rolniczą z naciskiem na kierunek prowadzenia gospodarstwa w systemie ekologicznym na przykładzie wizytowanych gospodarstw rolnych. Uczestnicy będą mieli sposobność zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie produkcji roślinnej, które mogą być cennym przykładem i inspiracją dla rozwiązań stosowanych w swoich gospodarstwach.

Głównym celem operacji będzie wizyta u praktyków, utworzonej Grupy Operacyjnej Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy (Gospodarstwo Rolne Barbary Baj-Wójtowicz w Sosnówce), będącej najlepszym motywatorem i źródłem informacji dla uczestników zainteresowanych mechanizmem wsparcia finansowego w ramach Działania "Współpraca".

2Drugim ważnym elementem wyjazdu jest wizyta w Gospodarstwie Rolnym Mirosława Angielczyka Dary Natury – Ziołowy Zakątek w Korycinach i zapoznanie uczestników przez przedstawiciela gospodarstwa z funkcjonowaniem ogrodu botanicznego oraz przeprowadzenie warsztatów ziołowych i herbacianych – własnoręcznie sporządzanie mieszanek ziołowych i naparów.

W ramach wyjazdu zostaną przeprowadzone wizytacje w 2-3 gospodarstwach rolnych, w tym ekologicznych: Gospodarstwo Rolne Barbary i Piotra Banasiuków w Cegielni, Gospodarstwo Rolne Urszuli i Piotra Osików w Woli Skromowskiej, Gospodarstwo Rolne Ewy i Petera Stratenwerth w Grzybowie – laureata I miejsca w konkursie ogólnopolskim na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” w 2020 r.

5Wyjazd studyjny ma na celu zachęcenie do skorzystania i konfrontacji między uczestnikami jako potencjalnymi partnerami dla utworzenia Grup Operacyjnych EPI. Działanie "Współpraca" to nadal nowe narzędzie w programach operacyjnych, które daje możliwość budowy szerokiego partnerstwa umożliwiającego efektywną współpracę rolników, ekologów, mieszkańców obszarów wiejskich z jednostkami naukowymi na rzecz innowacji. Wizyta w przedmiotowych gospodarstwach może być początkiem partnerstwa w ramach sieci, wymiany wzajemnej wiedzy oraz przeniesieniem dobrych praktyk i innowacji między województwami.

Tematem przewodnim wyjazdu będzie zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie uprawy i wykorzystania ziół jako alternatywnego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym. Operacja wpłynie na aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie innowacyjnej produkcji wyrobów zielarskich oraz wzrost liczby nowych gospodarstw ekologicznych. Wyjazd będzie doskonałą okazją dla nawiązania współpracy między uczestnikami w ramach partnerstwa Sieci na rzecz innowacji oraz podstawą dla tworzenia się potencjalnych Grup Operacyjnych wzorem wizytowanej GO Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy.

Do najważniejszych punktów wyjazdu należy zaliczyć:

  1. wizytę w gospodarstwie rolnym Barbary Baj-Wójtowicz w Dolinie Zielawy m. Sosnówka;
  2. wizytę w gospodarstwie rolnym Mirosława Angielczyka Dary Natury Ziołowy Zakątek w Korycinach;
  3. ponadto wizytacje w gospodarstwach Barbary i Piotra Banasiuków w Cegielni, Urszuli i Piotra Osików w Woli Skromowskiej, Ewy i Petera Stratenwerth w Grzybowie (laureata I miejsca w konkursie ogólnopolskim na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” w 2020 r.).

Zgłoszenia i wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.lodr.pl w zakładce: Innowacje

Zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA – DO POBRANIA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO – DO POBRANIA

Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 lipca 2021 r.!!!

Zgłoszenia należy składać osobiście, pośrednio przez doradców terenowych LODR bądź w formie skanu na adres poczty elektronicznej*: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem a następnie dostarczenia oryginału do siedziby LODR w Kalsku lub przesłania skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (40 osób) o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na udział w wyjeździe studyjnym otrzymają potwierdzenie drogą e-mailową lub telefonicznie na wskazany adres/numer w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Informacji udziela:
LODR Kalsk – tel.: (68) 385-20-91 wew. 301
Agata Zajda-Sipa - Starszy Specjalista ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (68) 385-20-91 wew. 456; tel. kom.: 516-177-401

 

Operacja opracowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi