- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

 

Od 2020 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kalsku realizuje zadanie zlecone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadaniem tym jest utworzenie Lokalnego Partnerstwa Wodnego w każdym powiecie województwa lubuskiego. W ubiegłym roku przeprowadzono 4 spotkania w pilotażowym partnerstwie - w powiecie świebodzińskim. Rok 2021 jest rokiem, w którym realizujemy operację w kolejnych pięciu powiatach województwa. Powiatami tymi są:
- powiat gorzowski,
- powiat międzyrzecki,
- powiat zielonogórski,
- powiat krośnieński.

W każdym z tych powiatów przeprowadzono już po dwa spotkania. Jedno w formie online, kolejne stacjonarnie. Do końca października przeprowadzimy jeszcze po dwa spotkania na każdy powiat. Pod koniec roku zostanie sporządzonych pięć raportów, które kolejne będą przesłane do ministerstwa.

W spotkaniach dotychczas uczestniczyli, tak jak w ubiegłym roku, włodarze miast, nadleśnictwa, przedstawiciele Urzędu marszałkowskiego czy LIR-u. Każde spotkanie rozpoczyna si…ę profesjonalnym wykładem prowadzonym przez specjalistę w dziedzinie wody. Kolejno jest czas na dyskusję, wymianę poglądów, oczekiwań i zadawanie pytań - wszystko w obszarze wody. Dyskusje te są bardzo ważne, m.in. na ich podstawie zostanie sporządzony ww. raport.

Oczekiwań i planów jest sporo, są to dobre wiadomości. Wszystko to pokazuje nam, że działanie jakim jest Lokalne Partnerstwo Wodne jest naprawdę potrzebne i być może w przyszłości dzięki partnerstwu zostanie rozwiązanych wiele problemów w zakresie wody i gospodarki wodnej w danym powiecie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Gorzow
  • Krosno
  • Miedzyrzecz
  • ZG
  • Zagan