- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

Lubuski rolnik został doceniony w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „MOJE WŁASNE INNOWACJE” organizowanego przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) CDR w Brwinowie - Oddział Warszawa.

A przygoda rozpoczęła się od „Dni Pola” organizowanych w dniu 22 czerwca 2021 r. w Bobrzanach, podczas których swoje innowacyjne rozwiązanie technologiczne zaprezentował Pan Piotr Przysiężny...godne uwagi rozwiązanie zostało zapamiętane i mogło jak najbardziej pretendować do właśnie organizowanego przez CDR w Brwinowie – Oddział Warszawa konkursu i tak też się stało…

Komisja Konkursowa wyłoniła trzech Laureatów oraz nadała trzy wyróżnienia w Konkursie.
Jedno z wyróżnień otrzymał Pan Piotr Przysiężny, mieszkaniec powiatu żagańskiego za zgłoszone rozwiązanie: Siewnik zębowy do uprawy konserwującej i bezorkowej w mulcz.
Siewnik wykorzystywany jest do siewów bezpośrednich a także aplikacji nawozów. Maszyna ma regulowaną głębokość pracy jak i docisku. Rozwiązanie to wyróżnia lekka konstrukcja dostosowana do mniejszych ciągników. Zastosowanie tej maszyny zmniejsza koszty produkcji, jednocześnie optymalizując zasoby wody oraz zmniejszając erozję wodną gleby. Należy podkreślić, że rozwiązanie ogranicza straty wody w glebie (ograniczając ewapotranspirację) przez co polepszają się warunki wilgotnościowe. Zmniejsza się również ilość zabiegów uprawowych co wpływa na mniejszą ilość zużytego paliwa (ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery).

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się podczas I Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI, w dniu 14 września br. w Łodzi. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Ryszarda Kamińskiego oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pana Ireneusza Drozdowskiego wraz Zastępcą Dyrektora Panem Krzysztofem Janiakiem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione rozwiązania oraz ich autorzy, były prezentowane przez Panią Iwonę Obojską-Chomiczewską, Kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, podczas ceremonii wręczania nagród.
Osobiste wręczenie wyróżnienia i dyplomu dla Pana Piotra Przysiężnego (z powodu nieobecności laureata na I Szczycie Polskich Grup Operacyjnych EPI) dokonał Dyrektor LODR w Kalsku Jerzy Bielawski w gospodarstwie wyróżnionego na tle pól będących najlepszą wizytówką rezultatów siewu konkursowym siewnikiem konstrukcji Pana Piotra Przysiężnego.

Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych. Ponadto realizacja konkursu pozwoliła na identyfikację „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez SIR lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także na wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego. Dodatkowym celem było również promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można samemu wdrożyć innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym.

Całkowita relacja z rozdania nagród podczas I Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI znajduje się na stronie:
https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/22/rozstrzygniecie-konkursu-moje-wlasne-innowacje-i-rozdanie-nagrod/

  • Moje_innowacje_01_2021
  • Moje_innowacje_02_2021
  • Moje_innowacje_03_2021
  • Moje_innowacje_04_2021
  • Moje_innowacje_05_2021
  • Moje_innowacje_06_2021
  • Moje_innowacje_07_2021
  • Moje_innowacje_08_2021
  • Moje_innowacje_09_2021
  • Moje_innowacje_10_2021
 

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz osobom wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów w przygodzie z innowacją!!!