- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

 

 Realizacja materiału filmowego z przeprowadzonej na terenie LODR w Kalsku DEBATY

„DEBATA W GRONIE PRAKTYKÓW I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH CHÓW I HODOWLĘ BYDŁA MIĘSNEGO - WYZWANIA I SZANSE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM”

w ramach operacji pn.: „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego w Polsce i na świecie” zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Główny cel operacji:
podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie. Porównanie rozwoju polskiej hodowli z produkcją światową. Zorganizowanie spotkania w formie Debaty jest wzbogaceniem operacji pn.: „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego w Polsce i na świecie”. Debata jest najlepszą formą wymiany poglądów i doświadczeń, konfrontacji przedstawicieli lubuskich hodowców bydła z reprezentantami instytucji wspierających ich działalność (ARiMR, KOWR) przy udziale LODR w Kalsku. Połączenie różnych form realizacji operacji (konferencja, wizytacje w gospodarstwach, warsztaty, debata) najbardziej wpisuje się w efektywną współpracę rolników z hodowcami, przedsiębiorcami, przetwórcami oraz jednostkami naukowymi i doradczymi na poczet rozwoju Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Debata zorganizowana przez LODR w Kalsku w ramach operacji pn.: „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego w Polsce i na świecie” została przeprowadzona w gronie praktyków – liderów wśród hodowców bydła mięsnego na terenie województwa lubuskiego:
• Pana Dariusza Matkowskiego (Gospodarstwo Rolne w Słońsku)
• Pana Zbigniewa Kołoszyca (Gospodarstwo Rolne w Nowinach Wielkich)

i reprezentantów instytucji wspierających chów i hodowlę bydła mięsnego:
• Pana Romana Frankowskiego Z-cy Dyrektora LODR w Kalsku
• Pana Andrzeja Rochmińskiego Dyrektora Lubuskiego Oddziału ARiMR w Zielonej Górze
• Pana Sebastiana Pieńkowskiego Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie pozwoliło na zaprezentowanie aktualnej sytuacji w sektorze produkcji zwierzęcej, wskazanie szans i problemów lubuskich hodowców oraz propozycji wykorzystania potencjału warunków naturalnych województwa lubuskiego.

Hodowla bydła w województwie lubuskim stale jest dziedziną rolnictwa, której zainteresowanie wśród hodowców stale rośnie. Zorganizowanie debaty przy udziale z jednej strony - praktyków (hodowców) oraz instytucji wspierających rolnictwo (LODR, KOWR, ARiMR) - z drugiej strony jest doskonałą okazją identyfikacji problemów i wyzwań związanych z prowadzeniem hodowli bydła. Debata ujawnia problemy z jakimi spotykają się aktualnie hodowcy w konfrontacji z możliwościami jakie przedstawia współczesne prawodawstwo w ramach polityki rolnej. W materiale zidentyfikowane zostały problemy i potrzeby w zakresie chowu i hodowli bydła, przy tym opisane nowatorskie rozwiązania stosowane w województwie lubuskim.

Organizacja przedmiotowej debaty z udziałem hodowców bydła jest doskonałym źródłem wiedzy merytorycznej potwierdzonej praktyką w przedmiotowej dziedzinie. Przy tym, uczestnictwo przedstawicieli jednostek organizacji państwowych (KOWR w Gorzowie Wlkp., ARiMR w Zielonej Górze) i doradczych (LODR w Kalsku) jest przekazem obowiązujących programów, naborów, w ramach których o pomoc finansową mogą ubiegać się potencjalni beneficjenci. Każdy z Dyrektorów prezentuje założenia i cele planowanych działań. Tym samym, konfrontacja aktualnych innowacji w produkcji bydła oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie pozwoli na wybór prawidłowego kierunku prowadzenia hodowli na poczet rozwoju gospodarstwa rolnego.

Mamy nadzieję, że przedmiotowy materiał przyczyni się do zainicjowania różnych kooperatyw w ramach SIR, pozyskania potencjalnych partnerów do Grup Operacyjnych w ramach działania „Współpraca” jak i nawiązania współpracy rolników, hodowców, przedstawicieli jednostek państwowych, naukowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła na poczet rozwoju Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Z PRZEPROWADZONEJ DEBATY ZREALIZOWANO MATERIAŁ FILMOWY DOSTĘPNY W PONIŻSZYM LINKU:

W ramach zorganizowanej DEBATY dziękujemy wszystkim jej Uczestnikom za poświęcony czas, zaangażowanie i przekazaną wiedzę, w tym podzieleniem się nowatorskimi rozwiązaniami wdrażanymi we własnych gospodarstwach w przedmiocie chowu i hodowli bydła na terenie województwa lubuskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z DEBATĄ!!!

  • IMG_1945
  • IMG_1948
  • IMG_1951
  • IMG_1954
  • IMG_20210427_080410
  • IMG_20210427_080438

Operacja została przeprowadzona zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.