- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”.

Z Natury innowacyjne… - alternatywne źródła dochodu gospodarstwa rolnego
Warsztaty Serowarskie - 29 i 30 listopada 2021 r.

Po warsztatach wędliniarskich dotyczących „Kiełbas” (9-10.XI.2021 r.) oraz „Wędzonek i Konserw” (16-17.XI.2021 r.) odbyły się kolejno dwa cykle warsztatów serowarskich dla uczestników z południowej (29.XI.2021 r.) i północnej (30.XI.2021 r.) części województwa zorganizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wszystkie warsztaty, w ramach których przeszkolonych zostało w sumie 100 uczestników, odbyły się w kompleksie Grand Aspen w miejscowości Wygnańczyce (okolice Wschowy). Warsztaty kierowane były do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, kół gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych oraz osób zainteresowanych tematyką innowacji w produkcji i przetwórstwie żywności zostały zrealizowane w ramach operacji pn.: „Z NATURY innowacyjne… - alternatywne źródła dochodu gospodarstwa rolnego”.

Głównym celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji w produkcji i przetwórstwie wyrobów mlecznych i wędliniarskich oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie. Praktyczne warsztaty zrealizowane pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów były doskonałą okazją na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką.

Warsztaty serowarskie, przeprowadzone w dwóch cyklach, przeprowadził doświadczony serowar z Żuław – Pan Krzysztof Jaworski. Zapoznał nas z tajnikami sztuki serowarskiej począwszy od zarysu historycznego, ekonomii serowarstwa poprzez zagadnienia związane z podziałem serów ze względu na ich charakterystykę (miękkie, twarde itp.), procesy wytwarzania (kwasowe, podpuszczkowe itp.) po omówienie metod solenia, prasowania i dojrzewania z przechowywaniem serów. Przy tym, w ramach czynnego udziału w warsztatach uczestnicy zapoznali się z procesami pozyskiwania, oddzielania tłuszczu od mleka, zbieraniem śmietany, produkcji masła i maślanki, sera wiejskiego, gouda i feta. Czysto praktyczna forma warsztatów pozwoliła na własnoręczne stworzenie przez każdego z uczestników swojego wyrobu z uwzględnieniem m.in. dodawania kultury bakterii, soli serowarskiej czy podpuszczki zaobserwowanie procesu koagulacji, podgrzewania mleka, po krojenie skrzepu w celu odprowadzenia z niego nadmiaru serwatki, czy krótkiego zabiegu pielęgnacyjnego dłoni przy mieszaniu zawartości masy serowej. Podsumowaniem warsztatów było wręczenie zaświadczeń ukończenia warsztatów serowarskich.

Wszystkie warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na ich stricte praktyczny charakter. Każdy z uczestników brał czynny udział w przedmiotowej formie operacji tzn. miał zapewnione indywidualne stanowisko pracy z odpowiednimi narzędziami, urządzeniami i świeżymi artykułami spożywczymi niezbędnymi do przeprowadzenia warsztatów serowarskich. Podsumowaniem przygody serowarskiej były własnoręcznie wykonane wyroby. Uczestnicy mieli możliwość ubijania masła domowym sposobem, produkcji sera feta i gouda oraz serka wiejskiego, które każdy z uczestników zabrał ze sobą do degustacji w swoich gospodarstwach.

Przedmiotowa operacja, uświadomiła uczestnikom, że realnym celem jest tworzenie własnych wyrobów w swoich gospodarstwach. Przy tym, potwierdziła, że wytwarzana żywność w sposób naturalny, zgodnie z tradycją wyróżnia się wysoką jakością, nieporównywalnie lepszą od tych dostępnych na półkach sklepowych. Zważywszy na rosnącą świadomość konsumenta w aktualnych czasach widzimy, że wzrasta zapotrzebowanie na lokalne i ekologiczne produkty, wytwarzane bez GMO, pozbawione sztucznych dodatków. Udział w warsztatach pozwolił rolnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności, aby dokonywali produkcji własnych wyrobów w gospodarstwach a przyszłościowo ich sprzedaży z maksymalnym skróceniem łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem a konsumentem na poczet rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Operacja przedstawiła alternatywę zwiększenia dochodowości gospodarstwa rolnego w ramach sprzedaży produktów żywnościowych. Ponadto, wpłynęła na wzmocnienie świadomości uczestników w zakresie ogromnej roli jaką odgrywa żywność wysokiej jakości i jej produkcja. Praktyczne warsztaty zrealizowane pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów były doskonałą okazją na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką. Taka forma realizacji operacji najbardziej wpisuje się w efektywną współpracę rolników z hodowcami, przedsiębiorcami, przetwórcami oraz jednostkami doradczymi na poczet rozwoju Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, wskazując jak najbardziej na zasadność i zapotrzebowanie takiej formy realizacji operacji. W ramach przyszłych realizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne warsztatowe zmagania … może tym razem w zakresie piekarnictwa … czy piwowarstwa…?!

W ramach kompleksowej organizacji wszystkich warsztatów chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować całemu Zespołowi FIMPLE.TV za podzielenie się z nami ogromną wiedzą i przede wszystkim praktyką na najwyższym poziomie w zakresie sztuki wędliniarskiej i serowarskiej. Dziękujemy również uczestnikom za współpracę i czekamy na degustację Waszych wyrobów!

Zespół SIR
LODR Kalsk

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z filmem z przeprowadzonych warsztatów zamieszczonym w poniższym linku:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 20211129_091459
 • 20211129_092026
 • 20211129_092217
 • 20211129_092753
 • 20211129_092759
 • 20211129_101119
 • 20211129_112814
 • 20211129_112823
 • 20211129_113510
 • 20211129_114707
 • 20211129_121513
 • 20211129_121711
 • 20211129_124208
 • 20211129_152907
 • 20211129_152913
 • 20211129_152926
 • 20211129_154107
 • 20211129_155919
 • 20211129_160310
 • 20211129_160344
 • 20211129_172325
 • 20211129_172659
 • 20211130_092552
 • 20211130_094228
 • 20211130_095913
 • 20211130_101401
 • 20211130_111620
 • 20211130_145156
 • warsztaty-007
 • warsztaty-021
 • warsztaty-103
 • warsztaty-104
 • warsztaty-110
 • warsztaty-131
 • warsztaty-162
 • wstep