- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Kasprzak-Dąbrowska
Kategoria:

uesirksowprow

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”.

 

 

Współczesne Koła Gospodyń Wiejskich stanowią jedne z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Od początku funkcjonowania KGW do chwili obecnej priorytet stanowią nie tylko potrzeby kobiet i ich najbliższych, lecz także rozwój całej społeczności lokalnej.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Zespół ds. Innowacji w Rolnictwie (SIR) wyszli naprzeciw oczekiwaniom lubuskich KGW i w dniach 25- 26 października 2022 zorganizowali Konferencję pn. „Aktywne i Innowacyjne Koła Gospodyń Wiejskich” w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, współfinansowaną w ramach programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie KGW z województwa lubuskiego, którzy stanowią wzór dla wielu z nas w jaki sposób działać na rzecz innych, kultywować stare i tworzyć nowe tradycje związane z obszarami wiejskimi. Akcja miała na celu docenienie wybitnych osiągnięć wszystkich osób, zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich oraz działanie na rzecz lokalnej społeczności. Istotą Konferencji było promowanie kobiecej gospodarności i wyjątkowości. Jednakże warto nadmienić, że wbrew panującym stereotypom KGW nie ograniczają się jedynie do działalności kobiecej, lecz istnieją Koła, w których prym wiodą mężczyźni.

Po oficjalnym otwarciu przez Dyrektora LODR Pana Wojciecha Szadla i powitaniu przybyłych Gości rozpoczęliśmy pierwszy dzień Konferencji. Był on poświęcony wiedzy teoretycznej, a było to możliwe dzięki interesującym prezentacjom. Pan Tomasz Rudnicki za sprawą wykładu „Liderstwo wśród kobiet” wskazał sposoby jak można budować pozycję kobiet w społeczeństwie. Z kolei Pani Katarzyna Nowak przekazała wskazówki, dlaczego prawidłowe odżywianie stanowi klucz do zdrowia każdego człowieka. Lecz sekret zdrowego życia tkwi nie tylko w odpowiedniej diecie. W tym przekonaniu utwierdziła nas Pani Katarzyna Taberska prezentując praktyczny wykład „Nie tylko w duszy tkwi siła czyli jak dbać o kondycję”. Tajemnice Internetu oraz działania KGW w mediach społecznościowych zdradziła Pani Aleksandra Majsnerowska. Dodatkowo praktyczną wiedzę na temat Ubezpieczeń dla KGW przedstawiła Pani Izabela Madziar z KRUS. Oddział Regionalny w Zielonej Górze, przy okazji nagradzając troje uczestników za udział w konkursie z wiedzy o bezpieczeństwie. Działalność KGW w kontekście przepisów BHP – zaprezentował Pan Janusz Pawlak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wykład Pani Renaty Kempy p.o. Kierownika Biura Rejestracji Zwierząt Lubuski Oddział Regionalny ARiMR w Zielonej Górze na temat założenia KGW oraz pozyskiwania wsparcia finansowego.

W drugi dzień Konferencji "Aktywne i innowacyjne Koła Gospodyń Wiejskich” uczestnicy odwiedzili Zagrodę edukacyjną – Akademię Cioci Joli, Karczma Taberska w Janowcu. Pani Jolanta Taberska w niesamowity sposób przekazała wiedzę o zaletach prowadzenia działalności edukacyjnej na obszarach wiejskich. Zwieńczeniem wydarzenia była wizyta w Zielonym gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym w Gościńcu pod Dębem w Jasieńcu, gdzie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu i prezentacji Kierownik OPS w Trzcielu Pani Dominiki Koniecznej oraz Pani Agnieszki Krzaczkowskiej - Kierownik Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej ROPS Zielona Góra na temat działalności gospodarstw opiekuńczych.
Działalność KGW można potraktować jako żmudną pracę, lecz także okazję do dobrej zabawy i odskocznię od codziennych obowiązków. Zebrania uczestników stanowią sposób odpoczynku od pracy zawodowej i domowej oraz spędzania wolnego czasu w towarzystwie ciekawych osób. Takie okazje sprawiają, że Członkowie KGW mają szansę do rozwoju osobistego i zdobywania nowych doświadczeń. Dzięki uczestnictwu w warsztatach i kursach, wycieczkom, itp. nabywają nowych kompetencji i zdolności. Bardzo często nawiązują do regionalnych tradycji, edukując w ten sposób najmłodsze pokolenia.

Wszystkim członkom Kół Gospodyń Wiejskich chcemy złożyć podziękowania za owocną pracę dla dobra naszej społeczności i życzymy wielu sukcesów w dalszym działaniu.
To właśnie Wy macie moc sprawczą i przekształcacie spokojne miejscowości w miejsca aktywne i gorące.

 

 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_01
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_02
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_03
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_04
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_05
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_06
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_07
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_08
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_09
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_10
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_11
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_12
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_13
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_14
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_15
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_16
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_17
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_18
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_19
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_20
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_21
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_22
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_23
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_24
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_25
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_26
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_27
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_28
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_29
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_30
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_31
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_32
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_33
 • Konferecja_KGW_Kalsk_2022_34