- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

 

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”.

 

Konferencja pszczelarska w dniu 28 listopada 2022 r.

NOWOCZESNE PSZCZELARSTWO – PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie realizowana zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Nowoczesne pszczelarstwo wymaga ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności a także wymaga dostosowania do zmieniających się warunków klimatycznych oraz zmian przepisów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pszczelarzy z naszego województwa Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pszczelarską pn. „Nowoczesne pszczelarstwo – perspektywy i zagrożenia” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Dyrektora LODR w Kalsku Wojciecha Szadla oraz zaprezentowaniu tematyki tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w ramach planowanych naborów w ramach działania „Współpraca” merytoryczną prezentację w zakresie „Gospodarki pasiecznej w zmieniających się warunkach klimatyczno – przyrodniczych. Dobre praktyki w gospodarce pasiecznej” przedstawił Pan Tomasz Kędziora wykładowca Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli (ZSR CKZ w Pszczelej woli). Wystąpienie rozpoczął od przedstawienia prawidłowego postępowania na początku roku pasiecznego a więc na kwestiach przygotowania rodzin do zimowli oraz kontroli jesiennego rozwoju rodzin pszczelich. Zaprezentował zasady wykonania I przeglądu jesiennego podczas, którego należy sprawdzić stan zapasów pokarmu, ocenić siłę rodziny, ilość i jakość czerwi a co za tym idzie również jakość matki, plastrów oraz prawidłowe ułożenie gniazda na zimę. Następnie w ramach tematyki żywienia i diety pszczół – wpływ na odporność owadów przedstawiono zasady jesiennego podkarmiania lub przewożenia na jesienne pożytki rozwojowe. Prelegent omówił także II przegląd jesienny a więc ostateczną oceną rodzin do przezimowania, prawidłowe ułożenie gniazda oraz ocenę ilości pokarmu w gnieździe. Przedstawione zostały także aspekty docieplenie gniazda oraz zapewnienie właściwej wentylacji w ulach. W ostatniej części wykładu omówiona został walka z warrozą a więc z jedną z najgroźniejszych chorób pszczół.

W kolejnej części konferencji Pan Sławomir Czabaj przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił wykład pn. „Jakość handlowa miodu i perspektywy wykorzystania go do produkcji miodów pitnych w świetle nowej ustawy winiarskiej”. W ramach wystąpienia przedstawił zagadnienia dotyczące produkcji miodów pitnych. Pokazał co można uznać za miód zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa, jak wyglądają poszczególne procesy produkcji a także jakie są wymagania konsumentów? Szczególna uwagę zwrócił na warunki zbioru miodu, jego przechowywania oraz kontroli jakości surowca. Prelegent przedstawił również regulacje prawne oraz zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich a także warunki i konieczności rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw.

Zwieńczeniem konferencji była prezentacja pana Bogusława Dubiela, prezesa Zarządu Lubuskiego Związku Pszczelarskiego, który przedstawił nowatorskie rozwiązania stosowane w pszczelarstwie na terenie województwa lubuskiego oraz dane na temat sytuacji pszczelarstwa. Z zaprezentowanych danych można było się dowiedzieć, że najwięcej rodzin pszczelich w naszym województwie znajduje się w pasiekach liczących od 21 do 50 rodzin. Również w tym przedziale jest najwięcej pszczelarzy. Dodatkowo widoczna jest tendencja wzrostowa liczby rodzin pszczelich i pszczelarzy. Wzrasta również liczba pasiek zawodowych.

Prezes Dubiel przedstawił także działalność, dokonania i najbliższe plany Lubuskiego Związku Pszczelarskiego. Szczególnie cieszyć może fakt, że z roku na rok przybywa pszczelarzy zrzeszonych w strukturach Związku.

Konferencję zakończyła dyskusja, w której uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami oraz problemami w tematyce gospodarki pszczelarskiej, przy tym podzielić się innowacyjnymi inicjatywami na poczet rozwoju lubuskiego pszczelarstwa. Duże zainteresowaniem konferencją potwierdziło potrzeby lubuskich pszczelarzy poszerzania swojej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej.

 

  • 1
  • 2
  • 20221121_101643
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • image000000003
  • image000003001
  • image000003002