- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

 

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”.

 

Spotkanie w dniu 29 grudnia 2022 r. w siedzibie LODR w Kalsku potencjalnych partnerów SIR w tym rolników, doradców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubuskiego zainteresowanych tematyką Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w ramach operacji pn.: Zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie.

Ostatnie spotkanie w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie poświęcone zostało podsumowaniu 2022 r. i zrealizowanych w tym roku warsztatów oraz spotkań w ramach SIR. Zaprezentowane zostały ciekawe inicjatywy i innowacyjne rozwiązania stosowane na terenie województwa lubuskiego. Część merytoryczna spotkania poświęcona została również tematyce Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, produkcji żywności wysokiej jakości w tym żywności ekologicznej oraz dobrej praktyce rolniczej i aktualnie obowiązującej reglamentacji prawnej w zakresie form sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych. Przedstawiciele KGW podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie produkcji własnych wyrobów i ich dystrybucją podczas cyklicznych targów rolniczych oraz lokalnych kiermaszy tym samym mającym duże znaczenie w tworzeniu Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. W ramach spotkania poruszane zostały zagadnienia tematyki innowacyjnego modelu sprzedaży produktów rolnych w ramach tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Spotkanie z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich ukazało jak ogromną rolę w produkcji lokalnej żywności odgrywają tym samym wpływając na rozwój małych rynków oraz zwiększenie produkcji produktów najwyższej jakości w ramach idei skracania łańcucha dostaw żywności, hasła Polskiego Zielonego Ładu: Od pola do stołu.

Spotkanie było płaszczyzną do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie tematyki sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa, identyfikacji bieżących problemów oraz poszukiwania możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk - rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem specjalistów LODR w Kalsku.

Wydarzenie było podstawą dla tworzących się inicjatyw i platformą do konfrontacji transferu wiedzy i doświadczeń między teorią a praktyką na poczet rozwoju innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich. Spotkanie w ścisłym gronie zainteresowanych przyczyniło się do aktywizacji uczestników, nawiązania sieci kontaktów partnerskich oraz mobilizacji do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w rolnictwie.

W ramach spotkania, wskazane zostały inicjatywy, zadania i wydarzenia rolnicze oraz formy realizacji operacji jakie warto w przyszłym roku w ramach SIR realizować.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie zgodnie z Planem Działania Pomocy Technicznej w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • 20221229_110823
 • 20221229_120254
 • 20221229_133108
 • IMG_4647
 • IMG_4650
 • IMG_4657
 • IMG_4663
 • IMG_4667
 • IMG_4673
 • IMG_4679
 • IMG_4687
 • IMG_4690
 • IMG_4691
 • IMG_4696
 • IMG_4701
 • IMG_4724
 • IMG_4739
 • IMG_4746