- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

KSOW

Wnioski należy składać do 16 urzędów marszałkowskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.
Szczegóły konkursu są dostępne w zakładce Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w załączonych poniżej dokumentach.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie

Odnośnik otwierany w nowym oknie Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu (.pdf 182,17 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski (.pdf 227,91 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin konkursu (.pdf 802,76 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik do regulaminu konkursu (.pdf 739,82 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Formularz wniosku o wybór operacji (.docx 232,95 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 1 do wniosku o wybór operacji (.xlsx 16,78 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 2 do wniosku o wybór operacji (.xlsx 10,34 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 3 do wniosku o wybór operacji (.docx 219,23 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 4 do wniosku o wybór operacji (.docx 203,17 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Instrukcja do wniosku o wybór operacji (.pdf 702,48 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Formularz umowy na realizację operacji (.docx 278,38 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 1 do umowy na realizację operacji (.xlsx 15,8 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 2 do umowy na realizację operacji (.docx 202,07 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 3 do umowy na realizację operacji (.docx 18,7 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Formularz wniosku o refundację (.xlsx 39,54 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 4 do wniosku o refundację (.docx 39,77 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zał. nr 5 do wniosku o refundację (.docx 202,78 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Instrukcja do wniosku o refundację (.pdf 742,65 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Podręcznik kwalifikowalności kosztów (.pdf 844,74 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Plan Działania_KSOW_2014-2020 (.pdf 914,07 kB)

Źródło: www.minrol.gov.pl