- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

dograne banner

Informujemy, że do bazy partnerów sieci SIR na rzecz innowacji w rolnictwie przystąpił innowacyjny system giełdowy stworzony przez polski startup – https://dograne.pl

Jest to w pełni zautomatyzowany rynek internetowy wspomagający zarówno efektywne znalezienie nowego kontrahenta na produkty rolne, jak i bieżącą współpracę w ramach stałych kontaktów handlowych w branży.

Jak znaleźć zbyt na Dograne?

Sprzedaż produktów z gospodarstwa sprowadza się do wprowadzenia na rynek oferty, wyszukania zbytu i podjęcia współpracy z odbiorcą. Giełda rolna Dograne oferuje funkcjonalności automatyzujące każdy z tych etapów. Celem jest to, aby rolnik pozostawał aktywny na rynku nie tracąc czasu oraz by nie umykały mu cenne informacje o możliwości współpracy z potencjalnym kontrahentem. Dograne funkcjonuje niczym „agregat” pracujący samoczynnie także wówczas, gdy rolnik zajęty jest pracą w gospodarstwie i zmuszony jest odłożyć sprawy marketingowe na później.

Inteligentne ogłoszenia

System Dograne można łatwo skonfigurować, by działał na rynku zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Rolę „ustawień” tego agregatu giełdowego pełni oferta rolnika, która steruje mechanizmem automatycznego kojarzenia parnterów. Wprowadzenie oferty do systemu jest proste, głównie dzięki gotowym i dostosowanym do każdego produktu formularzom. Rolnik i odbiorca muszą jedynie określić cechy oferty zaznaczając gotowe wartości.

Co istotne, dobrane przez użytkownika parametry nie są tylko przenoszone do „tekstu” ogłoszenia. Przyjęte w ofercie warunki „rządzą” pracą systemu, który nieustannie dokonuje porównań wszystkich wprowadzanych ofert dostawców i odbiorców. Dzięki temu, nie trzeba odnawiać ofert lub czekać z ich wprowadzeniem do konkretnego momentu sprzedaży. Możemy tego dokonać w dowolnie wybranym przez nas momencie, np. zanim zacznie się sezon skupu. To zwiększa naszą szansę na nawiązanie dobrego kontaktu z wyprzedzeniem.

Oferty raz złożonej nie musimy sami kontrolować i czekać aż zostanie zauważona. Mechanizm Dograne zajmuje się tym automatycznie i nieprzerwanie dopasowuje ogłoszenia, a sparowanych kontrahentów informuje zdalnie o znalezieniu szansy na nawiązanie stałej współpracy.

Czym jest dogranie współpracy?

Porozumienie na giełdzie Dograne umożliwiają odpowiednio skonstruowane formularze, dzięki którym możemy uszczegółowić cechy dostarczanego surowca, tryb zapłaty, cenę za produkt rolny i sposób transportu. Wszystkie decyzje co do uzgodnionych warunków podejmują sami użytkownicy w niewidocznym dla innych kontrahentów środowisku. Dogranie potwierdzane jest automatycznie generowanym podsumowaniem uzgodnionych warunków, co pozwala niemal kompletnie wyeliminować kontakt telefoniczny w fazie negocjacji nawiązywanej współpracy. Z kolei, owo potwierdzenie ma charakter organizacyjny i ułatwia partnerom zrealizować dostawę i dopełnić łatwo formalności już poza systemem.

Ile się płaci?

Giełda rolna Dograne jest zupełnie bezpłatna. Poza tym, nie ma na niej reklam i innych informacji nie związanych z kluczowymi zadaniami giełdy. Jest to możliwe dzięki optymalnemu wykorzystaniu przez twórców systemu nowoczesnych technologii. Szczegóły techniczne i zasady działania giełdy opisane są na stronie: https://dograne.pl/gielda-rolna