- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Z przyjemnością informujemy, iż stoisko informacyjne Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) było obecne, na poletkach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Okazją do wizyty były odbywające się w dniu, 13 czerwca br. warsztaty polowe. Podczas warsztatów pełniliśmy dyżury przy specjalnie dla nas przygotowanym stanowisku, gdzie udzielaliśmy zainteresowanym rolnikom i przedsiębiorcom informacji na temat zasad funkcjonowania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz tłumaczyliśmy podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem grup operacyjnych EPI i działaniu "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • sir-1
  • sir-2
  • sir-3
  • sir-4

Lubuski zespół SIR