- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

logo sir

W dniach 5-6 grudnia br. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Bonina i Sarbinowa. Wyjazd szkoleniowy pn. Brokering w innowacjach nową formą wsparcia dla rolnictwa zrealizowany został w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Planu Operacyjnego 2016/2017. Głównym celem zadania było podniesienie świadomości uczestników nt. poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Zadanie skierowane było do 60 doradców rolnych z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli świata nauki. W programie szkolenia znalazła się wizyta w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie. W tracie wizyty była możliwość wysłuchania wykładu dr inż. Włodzimierza Przewodowskiego nt. Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce roślin oraz wykładu Bank genów jako źródło materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka - mgr inż. Doroty Michałowskiej. W ramach wizyty w Zakładzie była możliwość wglądu w zasoby laboratoryjne bazy in vitro i zobaczenia ponad 1,5 tys. odmian ziemniaka „w szkle”.

Po zakończeniu wizyty w Boninie uczestnicy szkolenia przejechali na wykład pracowników Sieci LODR nt. Partnerstwo w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Brokering w innowacjach nową formą wsparcia dla rolnictwa, do hotelu w Sarbinowie, gdzie zakończono pierwszy dzień wyjazdu szkoleniowego.

W drugim dniu przy współpracy z Odziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego o działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 można było porozmawiać z Maciejem Sipakiem. Omówiony ostał zamysł dla działania, projekt rozporządzenia, konstrukcja budżetu oraz alokacja i warunki naboru. Przybliżono doradcom i naukowcom informacje jakie będą mogli przekazywać zainteresowanym wnioskodawcom.

Następnie działania PROW 2014-2020, które mają zostać uruchamiane w I kwartale 2017, m.in. Restrukturyzacja małych gospodarstw, zasady finasowania działania Współpraca przedstawił Waldemar Smagieł z Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Zajęcia z zakresu Sposobów efektywnej komunikacji w kontakcie z klientem LODR przeprowadziła Maria Piskier - trener w zakresie komunikacji interpersonalnej.

 • sarbinowo_2016
 • sarbinowo_2016_02
 • sarbinowo_2016_03
 • sarbinowo_2016_04
 • sarbinowo_2016_05
 • sarbinowo_2016_06
 • sarbinowo_2016_07
 • sarbinowo_2016_08
 • sarbinowo_2016_09
 • sarbinowo_2016_10
 • sarbinowo_2016_11
 • sarbinowo_2016_12
 • sarbinowo_2016_13
 • sarbinowo_2016_14
 • sarbinowo_2016_15
 • sarbinowo_2016_16
 • sarbinowo_2016_17
 • sarbinowo_2016_18
 • sarbinowo_2016_19
 • sarbinowo_2016_20
 • sarbinowo_2016_21
 • sarbinowo_2016_22
lodr

Tekst: Janusz Kupiński, Julita Chylińska

Foto: Janusz Kupiński, Julita Chylińska