- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

24 listopada br w Przyczynie Górnej, siedzibie Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień odbyła się konferencja pod tytułem "Innowacje w procesie pozyskiwania mleka". Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem organizacyjnych Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień. To już dziesiąta (10) w tym roku realizacja operacji przeprowadzona przez LODR w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Tradycją już się stało że konferencje organizowane w ramach Sieci innowacji przyciągają dużą liczbę uczestników, a te organizowane w HZZ Osowa Sień wręcz biją rekordy frekwencji. Daje to ogromną satysfakcję organizatorom. Zasługa w tym jednak jest chyba miejsca, konferencja odbyła się w Pałacu w Przyczynie Górnej, który ma swój klimat, oraz ludzi z prezesem Janem Pabierowskim na czele. Zarówno Pan prezes jaki i jego pracownicy są bardzo otwarci na współpracę, otwarci na wszelkie innowacje, które z powodzeniem u siebie wprowadzają, a poza tym chętnie dzielą z innymi się wiedzą i doświadczeniem. Tak było i tym razem.
Konferencję wspólnie otworzyli Pan Jan Pabierowski – Prezes HZZ oraz Pan Roman Frankowski –Zastępca Dyrektora LODR Kalsk. Oboje Panowie zgodnie powitali uczestników oraz wyrazili wręcz przekonanie, że wiedza zdobyta podczas konferencji będzie miała zastosowanie w ich gospodarstwach. Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej oraz praktycznej (prezentacja nowoczesnych rozwiązań na przykładzie obory w Jędrzychowicach). Swoje prelekcje wygłosili kolejno: Janusz Kupiński - głowny specjalista w LODR, koordynator Sieci SIR - zapoznał uczestników z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w województwie lubuskim, Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Przyrodniczo – Technologicznego z Poznania przedstawił temat „Robot udojowy – przyszłość już dzisiaj”, Mateusz Pankowski, reprezentujący firmę ALTA GENETIKS z Łowicza, omówił " Dobrostan na fermach krów", Przemysław Kępiński z firmy EKONER zaprezentował "Praktyczny aspekt zastosowania dynamicznego pomiaru doju" oraz Tomasz Kruś - Dyrektor Regionalny GEA FARM TECHNOLOGIES z Bydgoszczy, zreferował temat " GEA Total Solution - zautomatyzowana produkcja mleka"
Po części wykładowej uczestnicy udali się autokarem do Jędrzychowic, gdzie wzięli udział : Praktycznym pokazie nowoczesnych systemów udojowych dla krów mlecznych na przykładzie obory w Jędrzychowicach". Obora została niedawno wybudowana i należy do HZZ Osowa Sień. Pokaz przeprowadzili: Pan Janusz Kędziora - Główny Zootechnik w HZZ oraz Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Poznania.

 • DSC03283
 • DSC03285
 • DSC03287
 • DSC03289
 • DSC03293
 • DSC03295
 • DSC03298
 • DSC03299
 • DSC03302
 • DSC03304
 • DSC03306
 • DSC03308
 • DSC03315
 • DSC03319
 • DSC03323
 • DSC03326
 • DSC03331
 • DSC03333
 • DSC03334
 • DSC03339
 • DSC03342
 • DSC03347
 • DSC03353
 • DSC03354
 • DSC03355
 • DSC03358
 • DSC03360
 • DSC03361
lodr

    tekst: Janusz Kupiński

    foto: Celina Kołopieńczyk