- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

logo sir2

 

20 października 2016 roku Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie  z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych zorganizował konferencję „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa jako innowacyjny kierunek w gospodarstwach ekologicznych”, która odbyła się w Kalsku, w siedzibie LOIiWA. Celem organizatorów było zapoznanie rolników prowadzących swoje gospodarstwa metodami ekologicznymi z przepisami prawnymi dotyczącymi przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, nowymi metodami przetwarzania żywności ekologicznej oraz z zasadami udzielania wsparcia na takie działania przez Agencję Rynku Rolnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Konferencję otworzył dr inż. Roman Frankowski – zastępca dyrektora LODR Kalsk, który serdecznie przywitał uczestników i podziękował za tak liczne przybycie. Powiedział, że warto znaleźć czas na udział w szkoleniach, ponieważ zdobyta wiedza może ułatwić podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie wprowadzania innowacji, które powinny przekładać się na opłacalność gospodarowania. Następnie wraz z gł. specjalistą ds. ekologii Kazimierzem Zajdą wręczył laureatom tegorocznego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - Edwardowi Czerwonce i Wiesławowi Kozinodze pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

  W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładów Doroty Metery – prezes jednostki certyfikującej BIOEKSPERT pt. „Przepisy prawne dotyczące przetwórstwa na poziomie gospodarstwa ekologicznego” oraz „Nowe metody przetwarzania żywności ekologicznej”. Został także poruszony temat planowanych zmian przepisów w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Te trudne i skomplikowane sprawy zostały przedstawione przystępnie i interesująco.

  Następnie przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Lech Górnik mówił o zasadach przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych
i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach PROW na lata 2014-2020” i poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Poinformował zebranych, że pierwszy nabór został już zakończony, natomiast drugi będzie trwał od 02.11.2016 r. do 31.12.2016 r., a kwota wsparcia w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego wynosi 3 000 zł na rok. Na koniec zaprosił zainteresowanych na szkolenia na ten temat, które odbędą się jeszcze w tym roku.

   Z kolei Kazimierz Zajda przedstawił prezentację pt. „Przykłady innowacji w gospodarstwach ekologicznych w województwie wielkopolskim”. Uczestnicy konferencji zauważyli, że w naszym województwie też można spotkać podobne przedsięwzięcia.

  Następnie głos zabrał Bogdan Kasperski z Budachowa, który wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo ekologiczne zgodnie z zasadami permakultury. Bardzo ciekawie opowiedział o tej formie gospodarowania polegającej na samowystarczalności siedliska i prowadzeniu prostego życia w zgodzie z samym sobą i otaczającym światem (ludźmi, zwierzętami i roślinami). Mówił, że permakultura to system projektowania i użytkowania ziemi umożliwiający pozyskiwanie plonów i zwiększanie samowystarczalności bez degradowania środowiska, w tym gleby, a więc bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Można to uzyskać dzięki naśladowaniu natury, podglądania jej i przede wszystkim uczenia się od niej. Słowa poparł pięknymi zdjęciami swojego gospodarstwa i na chwilę „zabrał słuchaczy do lepszego świata”.

  Na zakończenie Justyna Korycka – kierownik laboratorium Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych poinformowała zebranych, że Ośrodek działa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i powstał, by służyć głównie małym i średnim przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego, a szczególnie szkółkarstwa, ogrodnictwa i przetwórstwa spożywczego. Powiedziała, że profesjonalne wyposażenie obiektów umożliwia prowadzenie innowacyjnych badań, które z powodzeniem mogą być wdrażane w praktyce. W kilku słowach przybliżyła działalność LOIiWA, która m.in. polega na: poszukiwaniu nowych produktów oraz modyfikacji istniejących, a także doskonaleniu jakości już wytwarzanych produktów, wspieraniu przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów powstających w trakcie produkcji oraz świadczeniu usług z zakresu przetwórstwa, szkółkarstwa i badań laboratoryjnych. Nie omieszkała także wspomnieć o ostatnich sukcesach Ośrodka, a mianowicie: otrzymanie Certyfikatu Dobry Produkt 2016 za mus marchewkowy, zdobycie tytułu Lubuski Lider Innowacji oraz zajęcie II miejsca w konkursie Lubuski Lider Biznesu 2016 w kategorii Małe Przedsiębiorstwa. Po części wykładowej zademonstrowano nowoczesne linie technologiczne do przetwórstwa spożywczego.

  Uczestnicy zwiedzili pracownie: biologii molekularnej, chromatografii, spektrometrii, garmażeryjną, mięsną, technologii winiarskiej, stację uzdatniania wody, warzelnię, twarożkarnię, serownię oraz odbieralnię mleka i aparatownię. Wyposażenie Ośrodka zrobiło na zwiedzających duże wrażenie.

   Ze strony LODR Kalsk głównym organizatorem konferencji był Kazimierz Zajda, któremu należą się podziękowania za jej profesjonalne przygotowanie i stworzenie ciepłej atmosfery.

   Podsumowując, można zaryzykować twierdzenie, że przekazane wiadomości będą pomocne rolnikom przy podejmowaniu decyzji o zajęciu się przetwórstwem zagrodowym.

   Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w konferencji i zapraszam na kolejne przedsięwzięcia organizowane przez LODR Kalsk w przyszłości.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05621.jpg

Roman Frankowski - zastępca dyrektora LODR Kalsk gratuluje Edwardowi  Czerwonce zwycięstwa w konkursie ekologicznym

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05637.jpg

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchają wykładu pani Doroty Metery

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05654.jpg

Kazimierz Zajda – organizator konferencji

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05665.jpg

Pan Bogdan Kasperski opowiada o swoim gospodarstwie Anielskie Ogrody

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05731.jpg

Zwiedzanie pracowni winiarskiej   

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Innowacje/2016/20-10-2016/DSC05634.jpg

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie

 

lodr

Tekst: Danuta Dreczkowska    

Foto: Wiesława Matyka        

LODR Oddział Lubniewice