- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

8 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Gliśnie odbyło się szkolenie dla doradców i rolników na temat „Zabiegi i preparaty poprawiające potencjał biologiczny gleb uprawnych jako innowacyjne sposoby uprawy roślin rolniczych”.

Szkolenie zrealizowano w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR) na lata 2016-2017.

Stosowanie w nowoczesnym rolnictwie dużych ilości substancji chemicznych (środki ochrony roślin, nawozy) powoduje ograniczenie życia mikrobiologicznego gleby, co wpływa na jej możliwości produkcyjne. Coraz więcej gleb w wyniku nadmiernego stosowania preparatów chemicznych ulega degradacji. Zmniejszeniu ulega ilość próchnicy w glebie, która poprawia zasobność gleb, a jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Zwiększa też zdolności buforowe gleby, regulując i stabilizując ich odczyn. Wprowadzenie do uprawy preparatów mikrobiologicznych powoduje odbudowanie mikroflory glebowej, zwiększenie zawartości próchnicy i innych pożądanych związków. W wielu przypadkach pozwala to rolnikom na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin przy uzyskaniu tych samych efektów. Takie potrzeby determinują konieczność zmodyfikowania konwencjonalnej produkcji i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Na rynku pojawia się wiele różnych preparatów, które są przedstawione jako innowacyjne, jednak informacji jest zbyt mało i są one trudne do weryfikacji. Panuje chaos informacyjny
i dezorientacja, zarówno wśród rolników jak i doradców. Pojawiają się pytania: jaki właściwie środek wybrać i zastosować w swoim gospodarstwie, czy stosowanie danego preparatu jest bezpieczne, czy spełnia on oczekiwanie i jest ekonomicznie uzasadnione i czy jest on innowacyjny. Stąd w wyniku potrzeby informacji i wiedzy na temat właściwego wyboru i stosowania preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie jako innowacyjnej metody uprawy, zostało zorganizowane niniejsze spotkani.

Profesor Danuta Czernomysy –Furowicz w sposób przystępny przedstawiła zasady stosowania preparatów oraz co można zyskać wprowadzając preparaty mikrobiologiczne do produkcji roślin rolniczych, a jest o co walczyć. Zazwyczaj umożliwiają one ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, nawozów, poprawiają ogólną kondycję roślin co prowadzi do zwiększenia i poprawy jakości plonów.

  • DSC03012
  • DSC03013
  • DSC03014
  • DSC03015
  • DSC03016
  • DSC03023
  • DSC03024
  • DSC03025
lodr Jan Soloch