- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

logo sir

Informujemy, iż zgodnie z Art. 57e. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627) dokonana została ocena operacji nr: l.dz. 267 pt. „Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego w województwie lubuskim” pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą realizowane
w 2018 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w ramach Działania 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

W wyniku oceny operacja pt. „Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego w województwie lubuskim” o wartości 20 246,60 zł kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji, otrzymała 15 punktów
w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru operacji i tym samym została wybrana do realizacji.

Operacja Partnera KSOW w ramach naboru dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Odesłanie do załączonego dokumentu pdf

Lista ocenionych Operacji Partnerów w ramach Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019: