- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

KSOWn

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz projektowaną ustawą o ochronie danych osobowych zmienione zostały postanowienia §16 ust. 5 i 6 formularza umowy na realizację operacji przez partnera KSOW w ramach Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dane publikatora ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i o finansach publicznych oraz tytuł i publikator rozporządzenia określającego tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Informacji udziela:
Agata Zajda-Sipa tel.: (68) 385-20-91 wew. 456 tel. kom.: 516-177-401
Specjalista ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Zaktualizowany wzór formularza umowy na realizację operacji przez partnera KSOW.