- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 66-100 Sulechów, Kalsk 91,
- Oddział w Lubniewicach Glisno 123 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

loga sir

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Zmiana w dokumentach dot. Konkursu dla Partnerów KSOW nr 3/2019

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w 3 załącznikach do ogłoszenia o Konkursie dla Partnerów KSOW nr 3/2019.

Aktualne załączniki zostały zamieszczone w dniu dzisiejszym na stronie internetowej MRiRW pod adresem
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich