- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

loga sir

W dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej odbyło się szkolenie zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014- 2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w ramach operacji pt.:
Innowacje w produkcji pasz objętościowych dla bydła mlecznego

Podczas szkolenia zostały zaprezentowane tematy:

 1. Wpływ fermentacji kiszonek na jakość składników pokarmowych w kiszonce (zmiany pofermentacyjne, kierunek)
 2. Umiejętne przygotowanie i zarządzanie paszami objętościowymi w stadzie bydła mlecznego
 3. Eliminowanie wąskich gardeł w produkcji wysokowydajnego bydła mlecznego
 4. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości produkcji pasz objętościowych.

Przez dra inż. Krzysztofa Białonia w obszerny sposób zostały opisane zagadnienia związane z m. in. metodami konserwacji pasz objętościowych (kiszenie, suszenie, stabilizacja), fermentacją podczas procesu zakiszania, parametrami kiszonek (z traw, z roślin motylkowych), długością sieczki kiszonki. Przedstawiony został prawidłowy bilans dawki pokarmowej krowy w laktacji (produkcja ok. 35 – 40 kg mleka):

 • białko ogólne 16 – 18%,
 • energia,
 • tłuszcz surowy do 6%,
 • włókno ADF – 18-22%,
 • włókno efektywne peNDF min. 21%,
 • poziom NCF – 38-42%,
 • skrobia 25-35%.

W ramach zagadnienia eliminowania „wąskich gardeł” zwrócone uwagę na trzy kluczowe obszary działań:

 • żywienie – zbilansowane składniki pokarmowe i żywienie funkcjonalne,
 • komfort krów – ograniczanie niekorzystnych warunków środowiskowych,
 • dostęp do paszy – obsada zwierząt i konkurencyjność.

W dalszej części szkolenia pan Piotr Remiszewski przedstawił wykład pt.: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości produkcji pasz objętościowych. Zaprezentowane zostały różne aplikacje jakimi rolnik może dysponować do zarządzania gospodarstwem i tym samym wpłynąć na zwiększenie wydajności gospodarstwa i opłacalności produkcji. Przedstawiono zalety oprogramowań do zarządzania gospodarstwem:

 1. zarządzanie wszystkimi informacjami w jednym miejscu, wgląd w codzienną aktywność w gospodarstwie (możliwość śledzenia na bieżąco wszystkich prac realizowanych w gospodarstwie, rejestrowanie informacji o glebie, śledzenie płodozmianu i informacji pogodowych we wskazanych lokalizacjach),
 2. dostęp do danych (uprawy, sezony, zakupy, sprzedaż, płatności) i baz wiedzy (porady i zalecenia agronomów i specjalistów dot. konkretnych upraw, lista zabiegów i terminów do realizowania),
 3. możliwość szybkiego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia (otrzymujemy aktualne informacje i alarmy w przypadku nagłej zmiany pogody tj. przymrozki, grad, ryzyko powodzi),
 4. planowanie i pełne wykorzystywanie zasobów (rejestr maszyn, zużycie paliwa i czas realizacji poszczególnych prac w polu, stany zasobów magazynowych),
 5. proste raportowanie (ewidencja zabiegów, płodozmian, stany magazynowe, raporty finansowe niezbędne do uzyskania certyfikatów i dotacji),
 6. obsługa finansów gospodarstwa (wgląd w sprzedaż i zakupy w jednym miejscu, przepływ finansowy gospodarstwa).

Operacja została wzbogacona o wykład firmy Saatbau pt.: Umiejętna i efektywna uprawa kukurydzy w polskich warunkach zaprezentowany przez panią Emilię Fink-Podymę, która przedstawiła aktualne odmiany kukurydzy na ziarno, ziarno i kiszonkę, kiszonkę (z uwzględnieniem zalecanej obsady roślin i stanowiska) na sezon 2019 z wyszczególnieniem zalecanych regionów Polski pod uprawę.

Relację wizualną z przeprowadzonego szkolenia przedstawiają poniższe zdjęcia.

 • pasze1
 • pasze2
 • pasze3
 • pasze4
 • pasze5

Notka