- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

loga sir

Zwieńczeniem zrealizowanych operacji w 2018 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i na obszarach wiejskich była przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2018 r. konferencja winiarska – podsumowująca, będąca drugim etapem konferencji winiarskiej zorganizowanej we wrześniu 2018 r. Konferencja została zrealizowana w zakresie Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w ramach operacji:
Innowacyjne metody w procesach przetwórczych owoców winorośli

Podczas konferencji podsumowującej zostały przedstawione rezultaty praktycznego pokazu produkcji wina na linii technologicznej jaki miał miejsce we wrześniu 2018 r. w  Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku (LOIiWA). Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z wynikami analizy młodego wina. Poza tym, bezpośrednio w trakcie konferencji mogli wymienić się wiedzą i wnioskami w ramach technologii produkcji wina dla podniesienia jego walorów smakowych.  

Przy tym, innowacyjne wiadomości w dziedzinie przetwórstwa i uprawy winorośli na terenie Krymu przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Baranowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach wykładu pt. W krainie księcia Golicyna – Winnice i wina Krymu.

Zwieńczeniem dwuetapowej konferencji winiarskiej była degustacja wina (białego i czerwonego z wrześniowej konferencji) oraz wina z winnicy „Kinga”, której właścicielka w ramach wykładu pt: Pokaz degustacji wina – procedura degustacji i ocena wina, konfrontacja win Europy i świata z winami produkcji krajowej przedstawiła historię swojej winnicy oraz przeprowadziła degustację komentowaną połączoną z krótkim warsztatem, dotyczącym wiedzy o winie. Podczas degustacji opisane zostały określone metody produkcji wina, charakterystyki danych win oraz zawód sommeliera – eksperta od win. Pani Kinga przybliżyła uczestnikom kulturę, historię, pochodzenie, sposób doboru wina do potraw. W szczegółach opowiedziała o kulturze podawania wina tj. odpowiednim otwieraniu butelki, podaniu wina we właściwym kieliszku oraz kunszcie degustacji tego cennego trunku. Uczestnicy niczym sommelierzy mieli możliwość po zapachu, aromacie i smaku określania rodzaju degustowanego wina, skosztowania różnych przystawek i oceny zmiany smaku dla poszczególnych rodzajów win.

Zrealizowanie operacji było podyktowane rosnącym zainteresowaniem uprawą winorośli i produkcją wina gronowego w województwie lubuskim. Głównym jej celem było podniesienie świadomości uczestników w zakresie nowoczesnej uprawy winorośli, innowacyjnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców wpływającego na podniesienie walorów produkowanego wina oraz znaczenia winiarstwa w województwie lubuskim.

Relację fotograficzną z przebiegu konferencji wraz z degustacją win przedstawiają załączone zdjęcia.

  • DSC08381
  • DSC08385
  • DSC08392
  • DSC08411
  • DSC08413
  • DSC08414
  • DSC08420

Notka