- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Mateusz Strzelczyk
Kategoria:

log

GRUPA OPERACYJNA EPI z udziałem LODR w Kalsku - podpisanie Umowy Konsorcjum

 GRUPA OPERACYJNA EPI z udziałem LODR w Kalsku

W dniu 3 marca 2020 r. w siedzibie Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku miało miejsce podpisanie Umowy Konsorcjum wiążące się z powstaniem Grupy Operacyjnej pod nazwą: ‘Wino Warte Zachodu’. Przedmiotowa Grupa będzie ubiegała się o środki finansowe w ramach ogłoszonego przez ARiMR III naboru wniosków o uzyskanie pomocy dot. Działania 16 „Współpraca”.

Ze strony województwa lubuskiego przy podpisaniu umowy udział wzięli:

Dyrektor LODR w Kalsku – Jerzy Bielawski, Folwark Pszczew - Łukasz Robak, Winnica Mozów – Bartosz Kucuń, Winnica - Piotr Stefanowski.

Celem projektu jest opracowanie technologii uprawy i produkcji wina w ramach działania ‘Wino Warte Zachodu’. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami wpływającymi na optymalizację produkcji winorośli w celu zwiększenia retencji wodnej w powiązaniu z oceną stopnia wystąpienia zagrożeń porażeniem przez patogeny za pomocą spektrofotometrii.

Grupę Operacyjną ‘Wino Warte Zachodu’ tworzą następujący Partnerzy:

  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – pełniący rolę Lidera Konsorcjum
  2. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku (LODR)
  3. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (ZODR)
  4. Gospodarstwo Rolne Małgorzata Śnieżek
  5. Folwark Pszczew Łukasz Robak
  6. Winnica Mozów Bartosz Kucuń
  7. Winnica Tomasz Pilawka
  8. Piotr Stefanowski
  9. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych.

Zespół SIR o wynikach III naboru wniosków w ramach Działania 16 „Współpraca” i dalszych pracach tworzących się w województwie lubuskim Grup Operacyjnych poinformuje Państwa wkrótce.

 1

2

3

4