- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

epi agri

 

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym numerem newslettera EIP-AGRI.

Link do wydania w oryginale:
https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-79-march?e=87076c5dbb

W tym wydaniu m.in.:

 • Ekologiczny hodowca Carl Sheard używa eksperymentalnego we Francji systemu tuczenia świń na zewnątrz, stosując różne kombinacje roślin pastewnych. Ogólnym celem jest zmniejszenie ilości skoncentrowanej paszy i poprawa jakości odżywczej mięsa.
 • Lycium barbarum L , powszechnie znana jako jagoda Goji, to roślina wieloletnia, która rośnie w wielu regionach świata, ale tylko w Chinach istnieje znaczna powierzchnia upraw do celów komercyjnych.
  Zapotrzebowanie na to „pożywienie” w Europie rośnie, a jednak na rynku europejskim dostępnych jest niewiele świeżych jagód lub liści herbaty ziołowej. Grupa Operacyjna z Portugalii rozpoczęła prace nad ustaleniem najlepszych procesów produkcji i warunków klimatycznych dla uprawy jagód goji.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. FAO szacuje, że do 40% upraw spożywczych jest niszczonych co roku przez szkodniki i choroby roślin. Osoby z całego świata są zachęcane do przesyłania zdjęć ilustrujących ich wyobrażenie zdrowych lub niezdrowych roślin. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
  Termin przesyłania zdjęć 15 czerwca 2020r.
 • W dniach 17–18 czerwca 2020 r. Komisja Europejska i Punkt Kontaktowy EIP-AGRI organizują w Estonii warsztaty „W kierunku rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla”. Poszukiwani są rolnicy i inni uczestnicy z doświadczeniem w projektowaniu i/lub wdrażaniu systemów lub praktyk rolniczych przyczyniających się do zmniejszenia śladu węglowego europejskiego sektora rolnego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić przed 30 marca 2020r.
 • Niechemiczne zarządzanie chwastami w systemach uprawy roślin uprawnych.
  Chwasty zagrażają plonom i jakości plonów. Opracowywanie i promowanie niechemicznych technik zarządzania chwastami może pomóc zmniejszyć ryzyko związane ze stosowaniem herbicydów, które mogą mieć wpływ na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, środowisko oraz zdrowie zwierząt i ludzi. W tej grupie fokusowej EIP-AGRI eksperci pracowali razem, aby znaleźć alternatywy, w tym przeprojektowanie systemów upraw, precyzyjne niechemiczne zwalczanie chwastów, nowe badania nad biologią chwastów, podejmowaniem decyzji i hodowlą roślin.
 • Rolnicy i leśnicy mogą czasem uważać, że badania nie spełniają ich potrzeb. Zdefiniowanie „potrzeb badawczych z praktyki” może pomóc rozwiązać ten problem, ułatwiając dialog między naukowcami a tymi, którzy mogą wykorzystać wyniki badań w praktyce. Nowy raport przedstawia potrzeby badawcze sieci EIP-AGRI w ramach wielu wspólnych tematów, takich jak warunki klimatyczne, motywacja rolników i standaryzacja danych.
 • Punkt Kontaktowy EIP-AGRI zbiera potrzeby badawcze z praktyki podczas warsztatów, seminariów, spotkań grupy fokusowej i innych działań w ramach sieci, poprzez sprawozdania z działalności organizacji rolniczych lub leśnych, a także za pośrednictwem specjalnego formularza online na stronie internetowej EIP-AGRI.
 • Szczyt Agri-Innovation 2019 odbył się w dniach 25–26 czerwca 2019 we francuskim Lisieux w Normandii. Wydarzenie poświęcone było wkładowi EIP-AGRI w przejście do agroekologii. Zgromadziło się 450 osób:
  przedstawicieli projektów EIP-AGRI z całej Europy, a także lokalnych działaczy i ekspertów. Dostępny jest pełny raport, a także raport skrócony, prezentacje, plakaty i filmy.
 • EIT Food poszukuje startupów z branży rolno-spożywczej na wczesnym etapie, aby wziąć udział w konkursie Innovation Awards. Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom i startupom na wczesnym etapie rozwoju, aby wspierać rozwój nowych produktów i usług, które mogą pomóc w przekształceniu naszego systemu żywnościowego, czyniąc go zdrowszym, bardziej zrównoważonym i bardziej zaufanym. Najbardziej innowacyjne startupy mogą wygrać do 5000 euro w finałach regionalnych i do 25 000 euro w Wielkim Finale. Zgłoszenia można nadsyłać do 16 kwietnia.
 • Nowa interaktywna broszura online na temat krótkich łańcuchów dostaw żywności została opracowana przez sieć tematyczną SKIN Horizon 2020.
  Podsumowuje wszystkie główne ustalenia na takie tematy, jak technologie, regulacje, logistyka, umiejętności i AKIS. Zawiera ona linki do filmów i innych interesujących zasobów.
 • Wydarzenie transgraniczne dla Grup Operacyjnych pracujących na glebie.
  Holenderskie prowincje Groningen, Fryzja i Drenthe wraz z siecią EIP-AGRI w Dolnej Saksonii (Niemcy) zorganizowały wspólne spotkanie sieci w grudniu 2019 r. Dyskutowało 35 uczestników o Grupach Operacyjnych z obu stron granicy, a gleba była wspólny motywem. Roelef Bos z prowincji Fryzja powiedział: „Bardzo dobrze jest ze sobą współpracować w ten sposób, szukając podobnych problemów w obu krajach i które można prawdopodobnie rozwiązać wspólnie”.
 • Nowy przewodnik IFOAM UE „Wykorzystanie ekoprogramów w nowej WPR”
  zapewnia wsparcie decydentom, administracjom publicznym oraz wszystkim osobom z sektora publicznego lub prywatnego zaangażowanym w procesy programowania planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Pozwala lepiej zrozumieć to nowe narzędzie polityki, jego potencjalne mocne i słabe strony, ale obejmuje także więcej wsparcia technicznego dla wdrażania, takiego jak wybór modelu płatności i znalezienie najbardziej odpowiednich środków.