- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

SIR Logo2020 male

Szanowni Państwo,

krowy

Partnerzy, uczestnicy spotkań Zespołów Tematycznych ds. innowacji, potencjalni beneficjenci (rolnicy, hodowcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przetwórcy i przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe, właściciele lasów, podmioty świadczące usługi doradcze) zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach działania „Współpraca” i utworzeniem Grupy Operacyjnej na poczet Europejskiego Partnerstwa Innowacji.

Ze strony Zespołu SIR chcieliśmy Państwa poinformować, że w III naborze wniosków w ramach działania „Współpraca” trwającym do 12 marca 2020 r. do ARiMR w Warszawie zostało złożonych 151 wniosków przez Grupy Operacyjne z całej Polski.

zdj2

Jednocześnie, chcemy przekazać INFORMACJĘ o potwierdzonym IV naborze wniosków w ramach działania „Współpraca”, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 r. W naborze tym na odrębnych warunkach będą rozpatrywane projekty dotyczące ściśle Krótkich Łańcuchów Dostaw – brak wymogu uzyskania opinii o innowacyjności, udział co najmniej 5 rolników wchodzących w skład Grupy Operacyjnej (wcześniej 10 rolników). Projekty w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw będą mogły uzyskać pomoc, która zostanie wypłacona w formie ryczałtu (300 000,00 zł).

W związku z powyższym, prosimy o dalszą kontynuację rozpoczętych działań w kierunku potencjalnych projektów, identyfikację innowacyjnych rozwiązań, które są odpowiedzią na problemy jakie stawia przed nami współczesne rolnictwo i mogą wziąć udział w przedmiotowym naborze.

W ramach jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Zespołem SIR:

  • Agata Zajda-Sipa – tel. kom.: 516-177-401, (68) 385-20-91 wew. 456
  • Ewelina Mularczyk-Sienkowska – tel. kom.: 513-980-602, (68) 385-20-91 wew. 310
  • Jan Gembara – tel. kom.: 516-177-398, (68) 385-20-91 wew. 451

Jakie projekty mogą być realizowane?

  1. Projekty realizowane przez Grupy Operacyjne mogą dotyczyć opracowania i wdrożenia nowego lub znacznie udoskonalonego produktu;
  2. Opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów;
  3. Tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych. 
zdj3

Wszystkie wymienione powyżej innowacyjne rozwiązania muszą dotyczyć produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Działanie „Współpraca” związane jest ze wsparciem nowatorskich rozwiązań problemów identyfikowanych w produkcji rolnej przy zaangażowaniu osób i podmiotów posiadających różnorodne doświadczenie oraz wiedzę w danej dziedzinie rolnictwa.
Realizacja działania ma przyczynić się do zwiększenia zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich.