- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

NOWOCZESNA I BEZPIECZNA HODOWLA ZIEMNIAKA

Odkryta innowacja w hodowli ziemniaka…w Połęcku

…pyra, kartofel, bulwa ziemniaczana, capsicum annuum,

grula, solanum tuberosum, potato…

Tematyka króla polskich stołów opanowała dwa szkolenia zorganizowane przez zespół SIR w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. w miejscowości Złotnik oraz Ośno Lubuskie. Część merytoryczna szkoleń została wzbogacona prezentacjami polowymi w gospodarstwie pana K. Ostrowskiego w Złotniku oraz pana D. Kozakiewicza w Połęcku. Ponad 100 uczestników zapoznało się z tematyką nowoczesnej i bezpiecznej hodowli ziemniaka. W roli prelegentów gościliśmy przedstawicieli WIORiN z Gorzowa Wlkp. – kierownika Marcina Cyganiaka oraz panią kierownik oddziału w Lubsku Halinę Wysługocką. Przedstawiciele zaprezentowali tematykę bioasekuracji jako podstawowego elementu dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności z uwzględnieniem walki z bakteriozą pierścieniową w hodowli ziemniaka. Zostały wyjaśnione zagadnienia związane z ogólnymi zasadami zmianowania, nawożenia i nawadniania oraz oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki. Ponadto, przedstawiono założenia "Programu dla polskiego ziemniaka", który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych.

Niezapomnianą personą w ramach szkoleń zostanie pan dr Wojciech Nowacki – prelegent z ponad 40-letnim doświadczeniem w hodowli ziemniaka – reprezentant IHAR PIB Oddział w Jadwisinie. Autor wielu fachowych opracowań dot. hodowli ziemniaka, ekspert i konsultant reglamentacji prawnej ustawodawstwa polskiego. Pan dr Nowacki podzielił się z uczestnikami swoją niezastąpioną wiedzą w dziedzinie zrównoważonej produkcji ziemniaka. Przedstawił wszystkie wątki „ziemniaczane” w tym m.in. uwarunkowania przyrodnicze (klimatyczne, glebowe) plonowania ziemniaka, zagrożenia w uprawie (ochrona plantacji przed agrofagami), znaczenie czynników w kreowaniu plonu i jego jakości (odmiana, klimat, gleba, agrotechnika). Przy tym, została podkreślona nienajlepsza oferta handlowa ziemniaków jadalnych w Polsce związana z dominującym importem ziemniaków świeżych co precyzuje poniższa tabela:


Tabela 1 Wartości ilości eksportu i importu – dane 2016/2017 (źródło: prezentacja dr. W. Nowackiego)

Specyfikacja EKSPORT
(tys. ton)
IMPORT
(tys. ton)
Ziemniaki świeże ogółem: 37,1 103,6
w tym: sadzeniaki 2,5 14,9
ziemniaki wczesne 1,7 35,6
jadalne 32,9 53,1

Ponadto, dr Nowacki zwrócił uwagę na zasadnicze cele nowoczesnej technologii uprawy oraz profesjonalizm i certyfikację, które są przyszłością technologii uprawy ziemniaka. Potwierdzeniem słów prelegenta była prezentacja innowacyjnych, rangi światowej, rozwiązań występujących w gospodarstwie pana Dariusza Kozakiewicza w Połęcku. Właściciel gospodarstwa uprawia na dwustu hektarach 10 odmian ziemniaka. Technologia prowadzonej zagonowej uprawy wielu odmian ziemniaka w warunkach polskich, zasługuje na miano pełnej innowacji. Prezentowana metoda zapewnia ograniczenie rozmywania redlin na naszych lekkich glebach, które należy coraz częściej nawadniać.

Kolejną perełką innowacyjną w gospodarstwie pana Kozakiewicza była nowoczesna przechowalnia z linią sortująco-pakującą oraz systemem wentylacji, która może pomieścić ok. 5000 ton ziemniaków składowanych w 6 poziomach palet skrzyniowych. Przedstawiciele gospodarstwa chcą rozwijać się dalej i tak wśród obiektów w gospodarstwie znajduje się również suszarnia z czyszczarnią oraz powstały niedawno nowoczesny magazyn zbożowy ze specjalistyczną wentylacją podłogową.

Przedstawione inicjatywy uzyskały dużą aprobatę i zainteresowanie dr. Nowackiego, ukazując tym samym ogromny potencjał jaki drzemie wśród lubuskich producentów rolnych. Planowana w związku z powyższym jest ścisła współpraca przedstawicieli gospodarstwa z Instytutem Badawczym IHAR w ramach ogólnopolskiego projektu działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wisienką a właściwie „ziemniakiem na torcie” był obiad, poprzedzony prezentacją dań i wykorzystanych w nich poszczególnych odmian ziemniaka. Uczestnicy kosztowali ziemniaka pod wieloma postaciami, różnego rodzaju sałatki ziemniaczane, przekładańce ziemniaczane, ziemniaki zapiekane, grillowane, ziemniaki pod pierzynką - przykład potencjału polskiej produkcji ziemniaka.

Mamy nadzieję, że zdobyta przez uczestników wiedza pozwoli na wdrożenie dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie oraz promowania innowacyjnych technologii uprawy ziemniaka w województwie lubuskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniach!
Szczególne podziękowania kierujemy do pana dr. Wojciecha Nowackiego (IHAR-PIB) za bogaty przekaz wiedzy i doświadczenia w zakresie hodowli ziemniaka, życząc tym samym wielu osiągnięć w dalszych „ziemniaczanych odkryciach”.

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Złotnik 25.08.2020r.

 • IMG_6769
 • IMG_6784
 • IMG_6811
 • IMG_6839
 • IMG_6882
 • IMG_6890
 • IMG_6895
 • IMG_6900
 • IMG_6905
 • IMG_6924
 • IMG_6939
 • IMG_6972
 • IMG_6974
 • IMG_6975

 

Ośno Lubuskie 26.08.2020r.

 • IMG_6996
 • IMG_7009 - Kopia (2)
 • IMG_7033
 • IMG_7045
 • IMG_7053
 • IMG_7058
 • IMG_7066
 • IMG_7115
 • IMG_7135
 • IMG_7149
 • IMG_7159
 • IMG_7180 - Kopia
 • IMG_7226 - Kopia
 • IMG_7238 - Kopia
 • IMG_7265