- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszarzy wiejskie."

 

Lokalne Partnerstwo ds. Wody - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Dnia 02 lipca 2020r., w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się pierwsze, pilotażowe spotkanie Lokalnego Partnerstwa dw. Wody. W spotkaniu brali udział partnerzy, który wyrazili chęci uczestnictwa w LPW. Spotkanie otworzył Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku Pan Jerzy Bielawski. Kolejno Lubuski Koordynator ds. Wody Pani Pilecka Agata przedstawiła na podstawie prezentacji, ogólne cele i założenia LPW. Następnie Specjalista ds. Wody Pani Katarzyna Barłóg wygłosiła prezentację o suszy na terenie danego powiatu. Powiatem, który został wybrany jako pierwszy, do stworzenia partnerstwa, został Powiat Świebodziński. W spotkaniu udział brało 17 osób z różnych instytucji. Niektóre instytucje były reprezentowane przez kilka osób jednocześnie. W spotkaniu uczestniczyli:

 • przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej
 • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
 • przedstawiciel Zarządu Zlewni w Sulechowie ( Wody Polskie)
 • przedstawiciele Gminy Świebodzin
 • przedstawiciele Gminy Skąpe
 • przedstawiciel Gminy Zbąszynek
 • przedstawiciel Nadleśnictwa Świebodzin
 • wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego
 • aktywni rolnicy
 • przedstawiciele Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie.

Ponadto zaproszenie byli przedstawiciele Rejonowych Spółek wodnych, jednak nie mogli dotrzeć tym razem na spotkanie.
Po wygłoszeniu prezentacji, każdy z uczestników przedstawił się i miał szansę na przedstawienie swojego zdania i oczekiwań wobec partnerstwa. Podczas spotkania była sporządzana notatka. Wśród oczekiwań uczestników pojawiły się takie propozycje jak :

 • chęć określenia formy organizacyjnej i prawnej partnerstwa
 • problem poboru wody z hydrantów, które powodują straty wody w określonym czasie
 • uświadomienie mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie ich świadomości odnośnie gospodarowania wodą
 • budowanie zbiorników retencyjnych
 • dnawianie już istniejących zbiorników wodnych w lasach.

Oczekiwań i pytań było dużo więcej. Spotkanie zakończyło się w atmosferze pytań. Uczestnicy są ciekawi jak dalej potoczą się spotkania, nie są do końca przekonani czy wykłady i rozmowy to odpowiedni kierunek jaki obrać ma LPW.
Kolejne spotkanie planowane jest na początek września, z wykładowcą, który wyłoży na dany temat.