- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Szanowni Państwo,
kontynuując rozpoczęte w kwietniu spotkania związane z tworzeniem LPW tj. Lokalnych Partnerstw Wodnych, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza na drugie spotkania dotyczące tematyki wody.
Zainteresowane osoby zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w ww. spotkaniach, które odbędą się wg podanego niżej harmonogramu. Do zobaczenia!!!

Harmonogram spotkań:
07.06.2022 – powiat wschowski godz. 10.00
08.06.2022 – powiat żarski godz. 10.00
09.06.2022 – powiat nowosolski godz. 10.00
10.06.2022 – powiat słubicki godz. 10.00  
28.06.2022 – powiat strzelecko-drezdenecki godz. 10.00
29.06.2022 – powiat sulęciński godz. 10.00

 

Operacja opracowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi