- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kinga Jakiel
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Lokalne Partnerstwo Wodne
Spotkanie 7 grudnia
 

Dnia 7 grudnia w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego. Na spotkaniu obecni byli uczestnicy poprzednich spotkań z kolejnych powiatów, które dołączyły do partnerstwa tj.:

  • Powiat wschowski
  • Powiat żarski
  • Powiat nowosolski
  • Powiat słubicki
  • Powiat strzelecko-drezdenecki
  • Powiat sulęciński

Podczas spotkania zostały rozdane Plany Rozwoju Gospodarki Wodą na Terenach Wiejskich na lata 2022-2030 dla każdego z poszczególnych powiatów, którego najważniejszą częścią jest lista inwestycji do podjęcia na terenie powiatu oraz niezbędnych do poprawy gospodarki wodnej.

Na spotkaniu zostały także poruszone kwestie dotyczące m.in. dalszego funkcjonowania partnerstw oraz zawiązania prawnego, planów inwestycji które powstaną w każdym powiecie, funduszy jakie będą przeznaczone na poszczególne inwestycje związane z gospodarowaniem wodą.

Chcielibyśmy przypomnieć, że problemy związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą są ogromne. Żyjemy w czasach, w których marnujemy bardzo dużo wody, nie umiemy, bądź nie chcemy jej ,,zatrzymywać’’, musimy zacząć reagować, inaczej dojdzie do katastrofy klimatycznej. Dlatego tak ważne jest zawiązywanie się Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Cieszymy się, że powstała taka inicjatywa i że są chętni do uczestniczenia w niej i budowaniu partnerstw. Jesteśmy dumni, że w każdym z powiatów województwa lubuskiego została podpisana deklaracja współpracy i całe lubuskie zostało powiązane tym partnerstwem.

 

  • IMG_4589
  • IMG_4591
  • IMG_4618
  • IMG_4642