- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirlodrksowprow

 

Dnia 22 września 2020 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się drugie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Spotkanie, w którym tak jak poprzednio brali udział partnerzy chętni do współpracy w ramach LPW, otworzył Pan Dyrektor Jerzy Bielawski.

Wśród uczestników spotkania byli m.in.: Wójt Gminy Skąpe, przedstawiciele Gminy Zbąszynek, Świebodzin oraz Lubrza, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego, pracownicy Rejonowych Spółek Wodnych oraz Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Świebodzin oraz aktywni rolnicy.

Jednym z punktów zebrania był wykład przeprowadzony przez Panią Wandę Czyżewską, pn. ,,Zarządzanie zasobami wodnymi’’. Potem przyszedł czas na dyskusję. Tak jak poprzednio, każdy z uczestników spotkania miał szansę na przedstawienie swojego zdania i oczekiwań wobec partnerstwa, a zadaniem koordynatora było sporządzenie notatki. Wśród uczestników pojawiły się nowe oczekiwania, jednak kładziono też nacisk na dawne propozycje, wymieniane już 2 lipca na spotkaniu pierwszym. Pani Kinga Sikorska, przedstawiciel świebodzińskich wodociągów stawia na rozwój edukacji ekologicznej. Według Pani Kingi, świadomość ekologiczna jest znikoma nie tylko u małych dzieci, ale też i u osób starszych. Rozwój świadomości i edukacja takich osób są ważne, gdyż problemy z brakiem wody zaczynają się już u podstaw. W ściekach często znajdują się odpady, które nie powinny się tam znaleźć, przez co oczyszczalnia ma więcej pracy. Wielu uczestników spotkania zgodziło się z tym, że edukacja poprzez nowe, ekologiczne kierunki w szkołach średnich lub dodatkowe przedmioty związane z ekologią w szkołach podstawowych, byłyby dobrym rozwiązaniem.

Podczas spotkania poruszony został problem zbędnej "papierologii" związanej z działaniami wodnymi. Wójt Gminy Skąpe, Pan Zbigniew Woch, uważa że wiele działań związanych z wodą, które wymagają pozwoleń, powinny być załatwiane na szczeblu gminy lub powiatu, a nie aż we Wrocławiu. To samo tyczy się np. wniosków na projekt ,,Moja Woda’’, gdzie rolnicy mogą uzyskać fundusze na zatrzymanie wody w gospodarstwie, poprzez np. wybudowanie zbiornika wodnego. Wielu rolników skorzystałoby z tego działania, ale zbyt duża ilość dokumentów, które trzeba przygotować w związku z tym działaniem, po prostu ich odstrasza. Jeśli ma się coś zmienić w rolnictwie odnośnie wody, rolnicy muszą być do tego zachęcani, a nie odstraszani. Ponadto, tak jak poprzednio poruszono tematykę budowy akwenu wodnego oraz zastawek na terenie Gminy Skąpe. Przedstawiciel Gminy Świebodzin, Pan Kowalczyk stwierdził, że na terenie Jego gminy, mieszkańcy znikomo wykorzystują zasoby wodne w postaci opadów deszczu, np. do podlewania ogródków. System zagospodarowania wód deszczowych, według Pana Kowalczyka, powinien być bardziej globalny w skali miejskiej i na terenach wiejskich, czyli powinno się odtworzyć zbiorniki małej retencji oraz rowy na wsiach. Tego samego zdania był aktywny rolnik, Pan Jerzy Pilecki. Według Pana Pileckiego priorytetem powinno być odtworzenie rowów i zbiorników wodnych w lasach. Te, obecnie zasypane, wypełnione odpadami komunalnymi bądź po prostu wyschnięte, kiedyś służyły dzikim zwierzętom do picia. Dzisiaj te zwierzęta przychodzą do pobliskich gospodarstw rolnych poszukując wody i zakłócając tym samym porządek. Poza tym, w dobie suszy umożliwienie zwierzętom dostępu do wody pitnej, jest po prostu niezbędne ze względów humanitarnych. Pan Makarewicz z Gminy Zbąszynek podkreślił, że sytuacja na Jego terenie wygląda następująco: brak zbiorników wodnych oraz brak świadomości społeczeństwa odnośnie gospodarowania wodą. Wśród oczekiwań przedstawiciela Gminy są m.in.: budowa stacji uzdatniania wody dla gminy, oczyszczanie zbiorników małej retencji, stawków, zbiorników przeciwpożarowych oraz powinny być przeznaczone fundusze na ,,łapanie’’ wody na terenie gminy, bez zbędnych dokumentacji i obostrzeń. Spotkanie zostało podsumowane stwierdzeniem przedstawiciela świebodzińskich wodociągów, że nie w każdej wiosce gminy Świebodzin są kanalizacje, a co za tym idzie, ścieki trafiają bezpośrednio do wód. Wśród oczekiwań jest więc dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej, które ograniczyłoby zanieczyszczenie wód na terenie gminy.

Osoby chętne do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu LPW, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko odnośnie gospodarowania wodą i potrzeb z tym związanych, prosimy o kontakt z Lubuskim Koordynatorem ds. Wody pod nr 516 177 411.