- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Katarzyna Wiśniewska-Szkwarek
Kategoria:

lodr bez ta

LODR.110.5.2021.KO.KWSz

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku
poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko
specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Miejsce pracy:

 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zakres zadań na stanowisku:

 • realizacja zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
  • nadzór nad procedurami wewnętrznymi Ośrodka, aktualizacja przepisów wewnętrznych, planowanie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  • sporządzanie obowiązującej prawem sprawozdawczości,
  • konsultacje i współpraca z pracownikami Ośrodka w tym zakresie.
 • realizacja zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych tj.
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych i umiejętność ich zastosowania głównie od strony Zamawiającego,
  • przeprowadzanie postępowań z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym organizacja całości procedur związanych z wyłonieniem Wykonawcy z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych,
  • nadzór i aktualizacja przepisów wewnętrznych, planowanie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru postępowań, sporządzanie obowiązującej prawem sprawozdawczości, w tym zakresie,
  • współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie realizacji postępowań, wewnętrzne uzgodnienia z Radcą Prawnym Ośrodka, uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie postępowań wraz ze sporządzeniem dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • sporządzanie rozliczenia końcowego w ramach zawartych umów dotacyjnych SIR na realizację zadań związanych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • sporządzanie i rozliczanie wniosków o Przyznanie Pomocy Technicznej oraz w ramach funkcjonowania SIR,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej SIR.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
 • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie pracy w administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kursu zawodowy dla specjalisty ds. zamówień publicznych lub studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej procedur udzielania zamówień publicznych lub praktyczne doświadczenia w prowadzeniu procedur zamówieniowych po stronie zamawiającego (np. jako członek komisji);
 • znajomość aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • systematyczność, dokładność, terminowość;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excela.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokumenty proszę składać do dnia 31 marca 2021 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Do dokumentów proszę dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzór oświadczenia do pobrania tutaj.